Takaisin

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsinki – 20.6.1930, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1880 ja filosofian lisensiaatti 1884, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja taidehistorian dosentti 1884–1897, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian ylimääräinen professori 1897–1920 ja varsinainen professori 1920–1926, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto (Helsingin yliopisto 1919–)
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden vt. professori 1901 ja 1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman esimies 1898–1926 ja piirustussalin esimies 1908–1926
Suomen Taideyhdistyksen sihteeri 1892–1920, puheenjohtaja 1920–1922
Suomen Taideakatemian varapuheenjohtaja 1922–1924
Ateneumin ystävät -yhdistyksen varapuheenjohtaja 1919–1920 ja puheenjohtaja 1920–1926
Valtion kuvataiteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja 1918–1923

Palkintoja ja erityisansioita
Helsingin yliopiston edustaja Bolognan yliopiston 800-vuotisjuhlassa 1888
Suomen Tiedeseuran jäsenyys 1901
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinto 1911
Rooman taidehistorian kansainvälisen kongressin Comitato di Patrocinion jäsen 1911
Taidehistorian kansainvälisten kongressien pysyvän komitean jäsenyys 1912
Suomen Tiedeseuran palkinto 1914

Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Opetusta ruotsiksi ja suomeksi

Uransa alussa Johan Jakob Tikkanen antoi opetusta vain ruotsiksi, koska siitä oli niin koti- kuin koulutuskielenä muodostunut hänen varsinainen äidinkielensä, ja hän osasi sitä selvästi suomea paremmin. Vuoden 1894 alussa oli annettu asetus, jonka mukaan Helsingin yliopiston opettajien oli osoitettava kykynsä suullisesti ja kirjallisesti käyttää suomen kieltä, ja Tikkanen suoritti julkisen kielikokeen henkilökohtaiseen professuuriinsa liittyen vuonna 1896. Suomeksi luennoiminen tuotti kuitenkin vaikeuksia, ja koska kieliasetus ei varsinaisesti pakottanut opettamaan suomeksi, hän monien muiden ruotsinkielisten opettajien tavoin lykkäsi sen aloittamista ryhtyen siihen vasta vuonna 1907. Lukuvuodesta 1909–1910 lähtien hän opetti yhtä paljon molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tikkanen ei suinkaan ollut välinpitämätön kielellisten tarpeiden edessä. Ongelmana oli erityisesti suomenkielisten oppikirjojen puute, vaikka on toki muistettava, että myös suomenkieliset yliopisto-opiskelijat osasivat ruotsia. Yleiseen taidehistoriaan liittyvästä oppikirjallisuudesta oli suomeksi käännetty vain Wilhelm Lübken Geschichte der Architektur (1855) ja Grundriss der Kunstgeschichte (1860), joista jälkimmäiseen Eliel Aspelin oli kirjoittanut liiteosan: Suomalaisen taiteen historia pääpiirteissään. Lisäksi Aspelin oli julkaissut muutamia monografioita suomalaisista taiteilijoista molemmilla kotimaisilla kielillä. Ruotsinkieliset saattoivat lukea äidinkielellään useita hyödyllisiä julkaisuja, muun muassa Estlanderin vuonna 1869 julkaiseman teoksen, De bildande konsternas historia, joka käsitteli eurooppalaisen taiteen historiaa 1700-luvun lopulta kirjoittajan omaan aikaan.

Tikkanen julkaisi taidehistorian yleisesityksensä Kuvaamataiteet uudemmalla ajalla vuonna 1910, mutta jo tätä ennen käsikirjoitus oli ollut monistemuotoisena opiskelijoiden käytössä otsikolla J. J. Tikkasen Taidehistorian luennoita. Kirja esitteli eurooppalaisen taidehistorian pääpiirteet keskiajalta 1900-luvun alkuun, ja problematisoi tuoreella tavalla monia alan keskeisiä kysymyksiä. Jos Tikkasen suomen puhuminen olikin vajavaista, jo käsikirjoituksesta voi päätellä, että hän kykeni kirjoittamaan kieltä erinomaisesti – joko omin avuin tai muiden korjaamana. Ruotsiksi kirja ilmestyi laajennettuna ja päivitettynä versiona, Konsthistoria; Måleri och Skulptur från fornkristna tider till våra dagar, vasta vuonna 1925. Sitä seurasi myös uudistettu suomenkielinen laitos.

Samaan aikaan, 1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä, kun Tikkanen työsti omaa taidehistorian yleisesitystään, suomennettiin myös ruotsalaisen Carl Laurinin selvästi vanhoillisempi Taidehistoria (1908), johon Suomen taidetta koskevan osan kirjoitti jälleen Eliel Aspelin-Haapkylä. Muita varhaisia suomenkielisiä, taidetta koskevia teoksia oli L. Onervan suomentama Hippolyte Tainen merkkiteos, Philosophie de l’art, joka ilmestyi vuonna 1915 otsikolla Taiteen filosofia. Suomeksi kirjoittaminen ja tieteellisen kirjallisuuden kääntäminen oli oleellista myös siksi, ettei taidehistorialla, uutena akateemisena tieteenalana ollut vielä omaa suomenkielistä käsitteistöä, vaan se oli luotava.

Albert Edelfeltin tekemä piirustus Johan Jakob Tikkasesta vuodelta 1904. Kuva: WikimediaCommons.

 

Takaisin