Takaisin

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsinki – 20.6.1930, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1880 ja filosofian lisensiaatti 1884, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja taidehistorian dosentti 1884–1897, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian ylimääräinen professori 1897–1920 ja varsinainen professori 1920–1926, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto (Helsingin yliopisto 1919–)
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden vt. professori 1901 ja 1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman esimies 1898–1926 ja piirustussalin esimies 1908–1926
Suomen Taideyhdistyksen sihteeri 1892–1920, puheenjohtaja 1920–1922
Suomen Taideakatemian varapuheenjohtaja 1922–1924
Ateneumin ystävät -yhdistyksen varapuheenjohtaja 1919–1920 ja puheenjohtaja 1920–1926
Valtion kuvataiteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja 1918–1923

Palkintoja ja erityisansioita
Helsingin yliopiston edustaja Bolognan yliopiston 800-vuotisjuhlassa 1888
Suomen Tiedeseuran jäsenyys 1901
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinto 1911
Rooman taidehistorian kansainvälisen kongressin Comitato di Patrocinion jäsen 1911
Taidehistorian kansainvälisten kongressien pysyvän komitean jäsenyys 1912
Suomen Tiedeseuran palkinto 1914

Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Kansainvälistä taidehistoriaa

Fennomaanit eivät puolustaneet ainoastaan kieltä, vaan kansallista kulttuuria paljon laajemmassa mielessä. Tiettävästi ainoa aikalaiskirjoittaja, joka syytti Johan Jakob Tikkasta ruotsinmieliseksi, oli hänen oppilaansa Ludvig Wennervirta vuonna 1933 julkaisemassaan muistokirjoituksessa. Paremmin kuin ruotsinkielisyyteen, syytös saattoi lopulta liittyä siihen, ettei Tikkanen tutkijana ja opettajana keskittynyt suomalaiseen taiteeseen. Hän oli nimittäin alusta lähtien kiinnostunut taiteen historiasta kokonaisuudessaan.

Tikkasen luennot painottuivat kansainväliseen taiteeseen ja hänen vuosina 1888–1926 pitämästään opetuksesta miltei puolet käsitteli Italian renessanssin kuvataiteita ja arkkitehtuuria. Myös suurin osa Tikkasen yli 70 tieteellisestä julkaisusta koskee ulkomaista tai yleistä taidehistoriaa. Tärkeimmät teoksensa hän julkaisi saksaksi. Kansainvälinen orientoituminen saattoi fennomaanien piirissä antaa aiheen tarkoitushakuiseen mustamaalaamiseen, mikä Wennervirran muistokirjoitus mitä suurimmassa määrin on. Toisaalta Tikkasen toinen merkittävä työsarka, jota hän hoiti virkansa ohella, sitoi hänet lujasti oman maan nykytaiteeseen. Hän oli Suomen Taideyhdistyksen sihteerinä ja myöhemmin puheenjohtajana yhteensä 35 vuoden ajan ja teki poikkeuksellisen laajan elämäntyön maansa taiteen edistämisen puolesta.

Tikkasen ammatillinen verkosto kattoi koko Euroopan, ja hänen tärkein tiedeyhteisönsä oli saksalaisella kulttuurialueella. Kansainvälinen suuntautuneisuus ja avoimuus olivat sekä C. G. Estlanderille että Tikkaselle yhteisiä periaatteita. Vaikka Suomen poliittinen asema oli varmasti molemmille tärkeä, tiedettä ei voinut alistaa pelkkien nationalististen pyrkimysten välineeksi. Suomen ja yleensäkin eurooppalaisen taidehistorian akateemiset alkuvaiheet ovat paljossa velkaa saksalaiselle tiedemaailmalle. Teoreettiselta osaltaan taidehistoriaan vaikuttivat alkuvaiheessa ennen muuta estetiikan ja filosofian traditiot – empirian puolella historia, arkeologia, antikvaarinen tutkimustraditio ja luonnontieteet.

Tikkanen oli mukana kehittämässä useita niistä uusista tutkimusmetodeista ja -suuntauksista, joita taidehistorian piirissä syntyi 1800-luvun loppupuolella. Hän oli yksi keskiajan taiteen tutkimuksen pioneereista erityisesti kuvitettujen käsikirjoitusten alueella (mm. Die Psalterillustration im Mittelalter, 1895–1900) ja yksi ensimmäisiä eleiden ja liikkeiden taidehistorian ja sitä kautta ikonografian ja ikonologian tutkijoita (mm. Die Beinstellungen in der Kunstgeschichte, 1912). Myös värin genealogia (mm. Studien über die Farbegebung in der mittelalterlichen Buchmalerei, 1933) ja ornamentiikan historia kuuluivat hänen erityisalueisiinsa.

J. J. Tikkasen ikonografinen kortisto käsittää noin 60 000 korttia. Kuva: Johanna Vakkari.

Kansalliskirjaston kokoelmiin hiljattain siirretty J. J. Tikkasen arkisto käsittää muun muassa hänen laatimansa noin 60 000 kortin kortiston, jonka monien aihepiirien joukossa elekieli, tyylihistoria ja ikonografia ovat parhaiten edustettuina.

J. J. Tikkasen ikonografista kortistoa. Kuva: Johanna Vakkari.

 

Takaisin