Takaisin

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946 Oulu

Filosofian kandidaatti 1971 (pohjoismainen filologia), filosofian lisensiaatti 1976 (germaaninen filologia) ja filosofian tohtori 1978 (germaaninen filologia) Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1993–2014, Helsingin yliopisto

Germaanisen filologian professori 1979–1988 (Oulun yliopisto), 1988–1993 (Turun yliopisto) ja saksalaisen filologian vt. professori 1981–1983 (Tübingenin yliopisto)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Fraseologia, leksikografia, syntaksi, kontrastiivinen kielentutkimus, kielihistoria

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari
Saksan liittotasavallan ansioristi 2015
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn) moninkertainen stipendiaatti
Alexander von Humboldt -säätiön (Bonn) moninkertainen stipendiaatti

Tekstit: Jarmo Korhonen

Suomessa ja ulkomailla

Olen työskennellyt professorina Oulun, Turun ja Helsingin yliopistossa sekä Tübingenin yliopistossa Saksassa. Vierailevana tutkijana ja luennoitsijana olen toiminut kymmenissä saksalaisissa, itävaltalaisissa, sveitsiläisissä, hollantilaisissa ja ranskalaisissa yliopistoissa.

Institut für Deutsche Sprachen (Mannheim) tieteellisen neuvoston jäsen olin vuosina 1988–2012, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen 1979–1981, Suomen Saksan-instituutin valtuuskunnan jäsen 1991–1999, Suomen DAAD-yhdistyksen puheenjohtaja 1993–2012, Europäische Gesellschaft für Phraseologie -yhdistyksen perustajajäsen ja johtokunnan jäsen 1999–2006 sekä puheenjohtaja 2010–2014; Saksalaisen kirjastoyhdistyksen johtokunnan jäsen 2001–2014 ja Uusfilologisen yhdistyksen varapuheenjohtaja 2002–2014. Saksa–suomi-suursanakirjan tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja olin 1997–2008.

Olen ollut mukana eri tehtävissä seuraavissa sarjajulkaisuissa: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa (tieteellisen neuvoston ja toimitusneuvoston jäsen) 1991–1998, Germanistik (Tübingen) (tieteellisen neuvoston jäsen) 1996-, Jahrbuch für Internationale Germanistik (Bern) (kirjeenvaihtajajäsen) 1998-, Finnische Beiträge zur Germanistik (Frankfurt am Main) (toimittaja yhdessä Irma Hyvärisen kanssa) 1998-, Neuphilologische Mitteilungen (tieteellisen neuvoston jäsen) 2000–2002 ja 2014-, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki ja Neuphilologische Mitteilungen (toimitusneuvoston jäsen) 2002–2014. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi tulin valituksi 1995 ja toimin sen kielitieteen ryhmän puheenjohtajana 2004–2009.

​

 

Takaisin