Takaisin

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946 Oulu

Filosofian kandidaatti 1971 (pohjoismainen filologia), filosofian lisensiaatti 1976 (germaaninen filologia) ja filosofian tohtori 1978 (germaaninen filologia) Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1993–2014, Helsingin yliopisto

Germaanisen filologian professori 1979–1988 (Oulun yliopisto), 1988–1993 (Turun yliopisto) ja saksalaisen filologian vt. professori 1981–1983 (Tübingenin yliopisto)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Fraseologia, leksikografia, syntaksi, kontrastiivinen kielentutkimus, kielihistoria

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari
Saksan liittotasavallan ansioristi 2015
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn) moninkertainen stipendiaatti
Alexander von Humboldt -säätiön (Bonn) moninkertainen stipendiaatti

Tekstit: Jarmo Korhonen

Fraseologiaa, leksikografiaa, syntaksia

Perustin vuonna 1985 Oulun yliopistossa kontrastiivisen saksa–suomi-fraseologiaprojektin, jota rahoitti muun muassa Suomen Akatemia vuosina 1986–1991. Tutkimus kohdistui aluksi idiomeihin, myöhemmin se laajeni koskemaan myös sananlaskuja ja muita kiinteitä sanontoja. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet fraseologian yksiköiden (fraseemien) rakenne, käyttö ja historiallinen kehitys sekä fraseemien kääntäminen saksasta suomeen ja päinvastoin ja fraseemien esittäminen sanakirjoissa.

Projektia varten perustettiin useita laajoja korpuksia, jotka käsittävät kirjoitetun ja puhutun kielen tekstejä. Projektin puitteissa on valmistunut lukuisia eritasoisia opinnäytetöitä, artikkeleita, monografioita ja kokoomateoksia. Sivutuotteena syntyi laatimani saksa–suomi-idiomisanakirja Alles im Griff. Homma hanskassa, joka ilmestyi vuonna 2001. Tällä hetkellä olen kirjoittamassa laajemmalle käyttäjäkunnalle tarkoitettua johdatusta fraseologiaan, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 aikana.

1990-luvun puolivälissä käynnistin uuden saksalais-suomalaisen suursanakirjan suunnittelun. Sen tueksi perustettiin saksa–suomi-leksikografiaprojekti, joka sai rahoitusta toiminnalleen Suomen Akatemialta ja Deutscher Akademischer Austauschdienstilta. Itse sanakirjatyötä tukivat taloudellisesti monet suomalaiset säätiöt sekä opetusministeriö. Sana-artikkelien laadinta käynnistyi vuonna 1997 ja sanakirja ilmestyi vuonna 2008 nimellä Saksa–suomi-suursanakirja. Großwörterbuch Deutsch-Finnisch (päätoim. Jarmo Korhonen).

Kuva: Jarmo Korhonen.​
Kuva: Jarmo Korhonen.​

Vuonna 2012 perustin yhdessä professori Albrecht Greulen (Regensburgin yliopisto) kanssa kansainvälisen projektin "Historisches syntaktisches Verbwörterbuch des Deutschen". Kyseessä on Helsingin yliopiston CoCoLaC-tutkijayhteisön osaprojekti, jossa työskentelee tutkijoita Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja Suomesta. Projektissa kuvataan valikoitujen saksan kielen verbien syntaktinen kehitys alkaen 700-luvulta ja päätyen nykysaksaan. Kuvausten tuloksena syntyy aluksi yksittäisiä historiallisia verbiartikkeleita, jotka julkaistaan myöhemmin uudenlaisen erikoissanakirjan muodossa.

Takaisin