Takaisin

Jaakko Frösén

Jaakko Lars Henrik Frösén
9.1.1944, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1967 (kreikan kirjallisuus), Rooman kirjallisuus, psykologia, yleinen kielitiede (1968), filosofian lisensiatti 1969 (kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus) ja filosofian tohtori 1974, Helsingin yliopisto

Emeritusprofessori (sopimus) 2012–, Helsingin yliopisto
Kreikkalaisen filologian määräaikainen professori (kutsu) 1999–2011, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian varttunut tieteenharjoittaja ja akatemiaprofessori 1992–1999 ja 2006
Suomen Ateenan-instituutin johtaja 1988–1992
Kreikan kielen ja kirjallisuuden vs. professori 1985, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian nuorempi tutkija ja vanhempi tutkija 1981–1988
Kreikan kielen ja kirjallisuuden assistentti 1977–1981, Helsingin yliopisto
Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnan asiamies 1977
Klassillisen filologian vs. apulaisprofessori 1976, Turun yliopisto
Kreikan kirjallisuuden assistentti 1974–1976, Helsingin yliopisto
Klassillisen filologian lehtori 1971–1973, Turun yliopisto
Rooman kirjallisuuden assistentti 1970, Helsingin yliopisto
vs. latinan kielen lehtori 1969, Oulun yliopisto
Tuntiopetustehtäviä kouluissa, yliopistoissa, kesäyliopistoissa ja opistoissa (latina, kreikka, italia, sosiolingvistiikka, klassillinen arkeologia) 1967–

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat
Kreikan kielen sosiolingvistinen tutkimus
Papyrusten konservointi ja julkaiseminen, erityisesti hiiltyneet ja kierrätetyt papyrukset
Petran Aaronin vuoren arkeologiset kaivaukset
Aleksandrian patriarkaatin keskiaikaiset käsikirjoitukset (konservointi, digitointi ja kodikologia)

Prolegomena to a Study of the Greek Language in the First Centuries A.D. – The problem of Koiné and Atticism 1974 (väitöskirja).
Papyrustekstien julkaisuja yhdessä muiden kanssa 1979–
Petra – The Mountain of Aaron I–III yhdessä muiden kanssa.
Lukuisia artikkeleita, kirja-arvosteluja ja painatteita, oppikirjoja, äänitteitä, videoita, radio- ja televisio-ohjelmia sekä näyttelyitä. Lisäksi toiminut asiantuntijaoppaana yli 100 itäisen Välimeren maihin suuntautuneella matkalla.

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Jaakko Frösén (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tutkimuksen huippuyksikkö Antiikin kreikan kirjoitetut lähteet

Jaakko Frösénin ideoima ja johtama Helsingin yliopiston tutkimusyksikkö toimi Suomen Akatemian nimeämänä tutkimuksen huippuyksikkönä kahteen otteeseen vuosina 2000–2011. Yksikkö käsitti viisi laajaa tutkimushanketta: 1) papyrustekstien, erityisesti hiiltyneiden papyrusten ja muumiokartonkien kierrätettyjen kirjoitusten konservoiminen ja julkaiseminen, 2) Petran Aaroninvuoren arkeologiset kaivaukset, 3) Aleksandrian kreikkalaisortodoksisen patriarkaatin kirjaston keskiaikaisten käsikirjoitusten pelastaminen ja digitointi 4) Kreikan roomalaisaikainen kivirunous (johtajana dos. Erkki Sironen) ja 5) kreikan ja latinan kielten vaihtelu ja muutos (johtajana dos. Martti Leiwo). Tutkimusyksikkö jatkaa supistettuna edelleen toimintaansa.

Tutkimusyksikön hankkeitten tarkoitus on pelastaa, säilyttää ja julkaista sekä selittää ennen tuntemattomia papyruksia, piirtokirjoituksia ja käsikirjoituksia sekä saattaa ne asiantuntijoiden ulottuville. Yksikkö on keskittynyt tutkimaan erityisesti sellaisia kirjoituksia, jotka on jätetty liian hankalina vaille ansaitsemaansa huomiota. Vaikeudet liittyvät itse kirjoitusmateriaaliin ja sen kierrätykseen (muumiokartonkien papyrukset), sen säilymistapaan (hiiltyneet papyrukset) tai kirjoitusten ulkoasuun ja sisältöön (pergamentti- ja paperikäsikirjoitukset) sekä säilytyspaikkaan (suljetut kokoelmat). Näiden lähteiden käsitteleminen ja saattaminen asianmukaisesti tutkijoiden tietoisuuteen vaatii konservointimenetelmien sekä digitaalisen tallentamisen hallintaa ja kehittämistä, uusia metodisia lähestymistapoja ja tieteidenvälisiä yhteyksiä.

Jan Vihonen esittelee huippuyksikön tutkimustoimintaa Turun Kirja- ja tiedemessuilla vuonna 2010. Kuva: Suomen Akatemian arkisto.

Yhteistyökumppanit tutkimuksen ja koulutuksen alalla kotimaassa ovat olleet Teknillinen korkeakoulu sittemmin Aalto-yliopisto (fotogrammetria, tietojenkäsittely, arkkitehtuuri), Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu sittemmin Metropolia Ammattikorkeakoulu (maanmittaus, konservointi), Taideteollinen korkeakoulu sittemmin Aalto-yliopisto (multimedia) ja Tampereen yliopisto (tiedotusoppi). Ulkomaisia työkohteita ja yhteistyökumppaneita on Euroopassa, Lähi-idässä, Egyptissä ja Yhdysvalloissa 16 yliopistossa ja kokoelmassa.

Tutkimusyksikön puitteissa on toteutettu lukuisia opinnäytetöitä eri yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Jaakko Frösénin johtama huippuyksikkö esitteli tutkimustuloksian Turun Kirja- ja tiedemessuilla vuonna 2010. Kuva: Suomen Akatemian arkisto.

 

Takaisin