Takaisin

Jaakko Frösén

Jaakko Lars Henrik Frösén
9.1.1944, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1967 (kreikan kirjallisuus), Rooman kirjallisuus, psykologia, yleinen kielitiede (1968), filosofian lisensiatti 1969 (kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus) ja filosofian tohtori 1974, Helsingin yliopisto

Emeritusprofessori (sopimus) 2012–, Helsingin yliopisto
Kreikkalaisen filologian määräaikainen professori (kutsu) 1999–2011, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian varttunut tieteenharjoittaja ja akatemiaprofessori 1992–1999 ja 2006
Suomen Ateenan-instituutin johtaja 1988–1992
Kreikan kielen ja kirjallisuuden vs. professori 1985, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian nuorempi tutkija ja vanhempi tutkija 1981–1988
Kreikan kielen ja kirjallisuuden assistentti 1977–1981, Helsingin yliopisto
Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnan asiamies 1977
Klassillisen filologian vs. apulaisprofessori 1976, Turun yliopisto
Kreikan kirjallisuuden assistentti 1974–1976, Helsingin yliopisto
Klassillisen filologian lehtori 1971–1973, Turun yliopisto
Rooman kirjallisuuden assistentti 1970, Helsingin yliopisto
vs. latinan kielen lehtori 1969, Oulun yliopisto
Tuntiopetustehtäviä kouluissa, yliopistoissa, kesäyliopistoissa ja opistoissa (latina, kreikka, italia, sosiolingvistiikka, klassillinen arkeologia) 1967–

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat
Kreikan kielen sosiolingvistinen tutkimus
Papyrusten konservointi ja julkaiseminen, erityisesti hiiltyneet ja kierrätetyt papyrukset
Petran Aaronin vuoren arkeologiset kaivaukset
Aleksandrian patriarkaatin keskiaikaiset käsikirjoitukset (konservointi, digitointi ja kodikologia)

Prolegomena to a Study of the Greek Language in the First Centuries A.D. – The problem of Koiné and Atticism 1974 (väitöskirja).
Papyrustekstien julkaisuja yhdessä muiden kanssa 1979–
Petra – The Mountain of Aaron I–III yhdessä muiden kanssa.
Lukuisia artikkeleita, kirja-arvosteluja ja painatteita, oppikirjoja, äänitteitä, videoita, radio- ja televisio-ohjelmia sekä näyttelyitä. Lisäksi toiminut asiantuntijaoppaana yli 100 itäisen Välimeren maihin suuntautuneella matkalla.

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Jaakko Frösén (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Papyrustutkijaa on kiehtonut myös hallinto

Koska olen ollut Helsingin yliopistossa vain määräaikaisissa pätkätöissä, olen silloisen hallinnon periaaatteiden mukaisesti pystynyt välttämään tiedekunta- tai keskushallinnon johtotehtävät. Sen sijaan laitoshallinnossa olen ollut mukana aluksi opiskelijoiden edustajana ja pitkään assistentin toimeen siihen aikaan kuuluneissa lukuisissa hallintotehtävissä. Kokemukseni järjestötehtävissä ja toimimiseni asunto-osakeyhtiön isännöitsijänä antoivat valmiuksia monenlaiseen hallinnolliseen toimintaan. Laitoksen tilinpito ja hankinnat olivat vastuullani koko assistenttiajan.

Työsuhteen määräaikaisuus ja jatkon epävarmuus ajoivat minut ammattiyhdistyksiin. Helsingin yliopiston assistentit (HYA) valitsivat minut pääluottamusmiehekseen, joten olin pitkään ”kuunteluoppilaana” eli assistenttien ja Virkamiesliiton (VL) edustajana pienen konsistorin kokouksissa. Sitä kautta jouduin useisiin pienen konsistorin asettamiin toimikuntiin ja työryhmiin vuodesta 1975. Tässä ominaisuudessa pidin myös ”muun opettajakunnan” puheen yliopiston avajaisissa 1983 aiheesta ”Yliopistoyhteisön puolesta”. Paikallistoiminta johti liittotasolle Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton (KATL) varapuheenjohtajaksi ja siellä lukuisiin edustuksiin (Virkamiesliitto ja Opettajien ammattijärjestö OAJ) ja toimikuntiin, ennen muuta niihin, jotka pohtivat ja tekivät ehdotuksia yliopistojen virkajärjestelmän kehittämiseksi. Vastaavaa toimintaa harjoitin ’kantavana voimana’ Helsingin Yliopiston Dosenttiyhdistyksessä ja mm. pitkäaikaisena puheenjohtajana Suomen Dosenttiliitossa.

Toisenlaista on ollut toiminta tutkimushallinnossa, projektien (papyrustutkimus, Petran Aaroninvuoren kaivaukset, Aleksandrian patriarkaatin kirjasto) johtamisessa ja ennen muuta tutkimuksen huippuyksikön vetämisessä. Suurelta osalta se on ollut tutkimuksen suunnittelua, anomuksien laatimista, budjetointia ja raportointia, rahoituksen seurantaa ja henkilöstöpolitiikkaa. Taloushallinto oli minulle jo tuttua. Huippuyksikön kansainvälisen seurantaryhmän koordinointi toi mukaan omat haasteensa.

Olin perustamassa Helsingin yliopiston humanististen huippuyksikköjen tohtorikoulua ’Merkitys, kieli ja muuttuvat kulttuurit’ ja olin sen johtoryhmän jäsen sekä oman huippuyksiköni ’Antiikin kreikan kirjoitetut lähteet’ pienen tohtorikoulun johtaja.

Alan kotimainen tieteellinen seura on Klassillis-filologinen yhdistys ry (KFY). Olen toiminut lähinnä sen aktiivijäsenenä sekä varapuheenjohtajana ja erityisesti aikakauslehden Arctos – Acta philologica Fennica toimituksessa, välillä päätoimittajana. Suomen Tiedeseuran kutsuttuna jäsenenä (1987) olen toiminut lähinnä Commentationes Humanarum Litterarum -julkaisusarjan vastaavana toimittajana sekä tiedeakatemioiden julkaisuyhteistyötoimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnan asiamiehenä toimin 1976–1977. Olen yksi Suomen Egyptologisen Seuran perustajajäsenistä ja pitkäaikainen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Professori Rostislav Holthoerin jälkeen olin sen puheenjohtaja. Samoin olin perustamassa Suomen Ateenan-instituutin ystäväyhdistystä ja sen pitkäaikainen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. Molemmille yhdistyksille olen järjestänyt lukuisia matkoja Kreikkaan ja itäisen Välimeren maihin.

Kaksi kolmasosaa mailman papyrustutkijoista. Association Internationale de Papyrologues. 27. papyrologikongressi Varsovassa 2013. Kuva: Kongressin virallinen valokuvaaja.

Toimittuani Suomen Ateenan-instituutin johtajana oli sen säätiön hallituksen jäsen (ja varapuheenjohtaja) säädetyn ajan sekä sen julkaisusarjan Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens toimituskunnassa. Samoin olen Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksessa.

Kansainvälisellä tieteellisellä saralla olen pohjoismaisen Platonselskabetin (Nordiskt selskab för antikens idétradition) kutsuttu jäsen 1987 ja Academia Europaean kutsuttu jäsen 1989. Association Internationale de Papyrologues on papyrustutkijoiden kansainvälinen tieteellinen järjestö. Olin sen hallituksen (Comité Internationale de Papyrologie) jäsen ja järjestin sen 24. Kansainvälisen kongressin Helsingissä 2004. Olen edelleen sen työryhmän Comittee on Archaeological Projects in Egypt jäsen.

Edustajia ympäri mailman. UNESCOn komitea Assuanin Nubialaisen museon ja Kairon Egyptiläisen kulttuurin kansallismuseon kansainvälisen kampanjan kokous Kairossa 2009.

Olin sihteerinä Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa komiteassa Suomen tieteellisten seurojen aseman selvittämiseksi (Komitearaportti 1977:2) sekä laadin Kouluhallituksen komitealle Lukioiden latina ja kreikka kreikankielen kurssisuunnitelman 1978–1979. Raamatunkäännöskomiteassa olin jäsenenä Paavalin kirjeiden käännösyksikössä 1983 ja 1985.

Muita kuin tieteellisiä kansaivälisiä tehtäviä ovat olleet Suomen edustusjäsenyys UNESCOn komiteassa Executive Committee of the International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilisation in Cairo sekä asiantuntijan tehtävä YKn Makedonian (FYROM) kehitysyhteistyöprojektissa Local Governance for Sustainable Human and Economic Development. Ateenan aikanani toimin o.t.o. Suomen Ateenan suurlähetystön kulttuuriattaseana ja järjestin yhdessä vaimoni Anjan ja Ateenan sihteerini Maria Martzoukoun kanssa lukuisia konsertti-, kuvataiteilija- ja kirjailijavierailuja Suomesta Kreikkaan ja Kreikasta Suomeen. Niistä huomattavin oli Sibelius Akatemian sinfoniaorkesterin vierailu, jonka yhteydessä järjestettiin myös mm. Sibelius Akatemian ja Ateenan yliopiston yhteinen konferenssi kansallisista aineksista klassisessa konserttimusiikissa.

Tutustumassa Makedoniaan (FYROM) Martti Leiwon kanssa. UN Development Programme. Local Governance for Sustainable Human and Economic Development 2005.

 

Takaisin