Takaisin

Irma Hyvärinen

Irma Kaarina Hyvärinen
6.8.1949, Helsinki

Humanististen tieteiden kandidaatti 1971, filosofian kandidaatti 1973, filosofian lisensiaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (germaaninen filologia), Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1999–2014, Helsingin yliopisto
Saksalaisen laitoksen johtaja 8/1999–7/2006 ja 4/2007–12/2009, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian apulaisprofessori/professori 1998–1999, Turun yliopisto
Germanistisen kielitieteen vieraileva professori 1996 (kesälukukausi), Augsburgin yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian apulaisprofessori/vs. professori 1992–1998, Jyväskylän yliopisto
Saksan kielen apulaisprofessori 1991–1992, Joensuun yliopiston Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos
Saksan kielen vs. apulaisprofessori 1990–1991, Helsingin kauppakorkeakoulu
Alexander von Humboldt-säätiön apurahatutkija 1989–1990, Passaun yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian vs. apulaisprofessori 1985–1986, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian assistentti 1983–1991, Helsingin yliopisto
Tutkimusassistentti 1979–1984, Suomen Akatemian humanistinen toimikunta
Germaanisen filologian professori (25 %) 1977–1979, Oulun yliopisto
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1978, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1976, Oulun yliopiston kielikeskus
Germaanisen filologian tuntiopettaja, 1972–1978 ja vs. assistentti 1974–1975 ja 1977–1979, Oulun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tärkeimmät tutkimusalat: pragmaattiset fraseologismit, kontrastiivinen syntaksi, sananmuodostus, kielen oppiminen ja opettaminen ja lyriikan kääntäminen

Palkinnot
Jacob und Wilhelm Grimm Preis 2007, Deutscher Akademischer Austauschdienstistä
Graduohjauksen tunnustuspalkinto 2011, Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Irma Hyvärinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Huippuhetkiä urani varrelta

Minut nimitettiin Helsingin yliopiston germaanisen filologian, erityisesti saksan nykykielen professoriksi syyslukukauden 1999 alusta, ja samalla minusta tuli silloisen saksalaisen laitoksen johtaja. Johtajana toimin vuoden 2010 laitosfuusioon asti, jolloin germanisteista tuli osa nykykielten laitosta, ja senkin jälkeen olin oppiainevastuuhenkilö, kunnes jäin eläkkeelle elokuussa 2014. Työaikani jakautui melko tasan opetuksen ja ohjauksen, tutkimisen ja hallinnollisten tehtävien kesken.

Pääsin heti alkajaisiksi henkilöstökoulutuksen johtamiskurssille, jossa koin monta oivallusta, ja ensimmäisen kevätlukukauden aikana koin pikku hiljaa ymmärtäväni, ”wie der Hase läuft” eli miten asiat saadaan sujumaan.

Hengähdystauon laitosrutiineista toi Alexander von Humboldt -säätiön kolmen kuukauden Wiedereinladungsstipendium: Otin virkavapaata ja vierailin alkuvuodesta 2007 Augsburgin ja Passaun yliopistoissa sekä Mannheimin Institut für Deutsche Sprachessa. Olin kussakin yhden kuukauden, ja pidin mm. useita esitelmiä yhdestä tutkimukseni painopistealasta, pragmaattisista fraseologismeista.

Suurin huippuhetkeni lienee kuitenkin ollut huhtikuussa 2007, kun sain yllättäen puhelun Deutscher Akademischer Austauschdienstistä: Minulle oli myönnetty Jacob und Wilhelm Grimm Preis 2007. Se on kerran vuodessa ulkomaiselle germanistille jaettava tunnustuspalkinto.

Palkinnon luovutti juhlavassa tilaisuudessa Berliinissä 16.6.2007 Dr. Thomas Götz, joka sittemmin toimi 2011‒2014 Saksan suurlähettiläänä Helsingissä ja oli mieluusti nähty puhuja oppiaineen tilaisuuksissa.

Suurlähettiläs Dr. Thomas Götz pitämässä vierailuluentoa Helsingin yliopistossa helmikuussa 2014. Kuvaaja: Helmut Diekmann.

Aurinkoisen juhlapäivän ansiosta miehestänikin tuli Berliini-fani, ja sen seurauksena hankimme pari vuotta myöhemmin kakkosasunnon Berliinistä – siellä kelpaa tutkia eläkkeelläkin. Palkintoon liittyi tutkimusapuraha, joka mahdollisti minulle tutkimusjakson valitsemassani yliopistossa. Niinpä vietin toukokuun 2008 Leipzigin yliopistossa, ja siellä käyttöön saamastani korpuksesta on poikinut useita artikkeleita.

Tosin juuri keväällä 2008 oli tutkinnonuudistuksen siirtymäajan päättymisen vuoksi todellinen gradubuumi. Päivät vietin yliopistolla tutkien, ja iltapuhteina tarkastin kolmessa viikossa 14 gradua! Ja näin päästiinkin seuraavaan huippuun: Opetuksessa minulle on aina ollut mieluisinta opinnäytetöiden ohjaus. Puurtamiseni huomattiin nykykielten laitoksellakin: Vuonna 2011 minulle annettiin graduohjauksen tunnustuspalkinto.

Unohtumattomia huippuhetkiä ovat tietysti olleet myös juhlasymposiumit juhlakirjoineen. 60-vuotisjuhlasymposiumin huippuhetkiin kuului tieteellisen ohjelman ohella germanistikuoron esitys. Olin sanomattoman onnellinen, kun ohjelmistoon oli otettu toivomuksestani Einojuhani Rautavaaran kielitieteellisillä käsitteillä leikittelevän kuoroteoksen Ludus verbalis osat 1 ja 2, Personalia ja Temporalia. Vuonna 2012 Helsingissä pidetyn germanistikonferenssin onnistumisesta saan kiittää organisaatiotoimikunnan saumatonta työskentelyä. Unohtumaton oli myös kesällä 2014 kollegalleni Jarmo Korhoselle ja minulle omistettu juhlasymposium eläkkeelle siirtymisemme yhteydessä. Samalla minulle luovutettiin 65-vuotisjuhlakirja, jonka valmistelu oli todellakin onnistuttu pitämään minulta täydellisesti salassa.

Jarmo Korhoselle ja Irma Hyväriselle järjestettiin juhlasymposium heidän eläkkeelle siirtymisen yhteydessä kesällä 2014. Kuvaaja: Petra Schirrmann.

Eläkkeelle siirryin hyvillä mielin, ja jatkan tutkimusta ja ohjausta oman jaksamisen mukaan emerita-sopimuksen puitteissa.

Takaisin