Takaisin

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Maunu Olavi Niiniluoto
12.3.1946, Helsinki

LuK 1967 ja FK 1968 (sovellettu matematiikka), FL 1971 ja FT 1974 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professori 1977–2014, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kansleri 2008–2013
Helsingin yliopiston rehtori 2003–2008
Matematiikan apulaisprofessorina 1973–1977, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: tieteenfilosofia, filosofinen logiikka, tieto-oppi, kulttuurifilosofia, filosofian historia

Pääteoksiin kuuluvat Is Science progressive? (1984), Truthlikeness (1987) ja Critical Scientific Realism (1999). Parin sadan tieteellisen artikkelin ja toimitettujen teosten lisäksi julkaissut toista kymmentä suomenkielistä oppikirjaa ja esseekokoelmaa. mm. Tiede, filosofia ja maailmankatsomus (1984), Maailma, minä ja kulttuuri (1990), Järki, arvot ja välineet (1994) ja Totuuden rakastaminen (2003).

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston tiedonjulkistamispalkinto 1986
Chydenius-palkinto 1990
Prometheus-palkinto 2004
Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori 2007

Tekstit: Ilkka Niiniluoto (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Parhaat hetkeni Helsingin yliopistossa

Yliopistolaisen elämässä on mainio rytmi: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen liittyvän päivittäisen aherruksen saumakohtina ovat mieltä virkistävät ja kohottavat juhlatilaisuudet. Niistä minulla on iloisia muistoja jo opiskeluajalta eteläsuomalaisesta osakunnasta ja filosofian opiskelijoiden yhdistyksestä Dilemmasta, jota olin perustamassa 1967.

Urani mieluisiin kohokohtiin kuuluu Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlissa syyskuussa 1990 pitämäni juhlapuhe ”Tiedon soihtu”, jossa pääsin maalailemaan valistuksen ilosanomaa tiedon merkityksestä ihmisen kasvulle ja kansakunnan menestykselle. Lehdistö lainasi isoin otsikoin puheeni varoittavaa kohtaa, jonka mukaan kulutusjuhla on saanut valomerkin.

Samoja teemoja pääsin kehittelemään syyskuussa 2003 ensimmäisessä rehtorin avajaispuheessani, jonka ohjelmallisena otsikkona oli ”Dynaaminen sivistysyliopisto”. Hyvissä juhlissa etsitään uusia toimintalinjoja ja rakennetaan yliopiston yhteisöllisyyttä.  

Ilkka Niiniluoto yliopiston juhlasalin kateederilla 350-vuotisjuhlassa 9.9.1990.​
Ilkka Niiniluoto yliopiston juhlasalin kateederilla 350-vuotisjuhlassa 9.9.1990.​

 

Takaisin