Takaisin

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Maunu Olavi Niiniluoto
12.3.1946, Helsinki

LuK 1967 ja FK 1968 (sovellettu matematiikka), FL 1971 ja FT 1974 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professori 1977–2014, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kansleri 2008–2013
Helsingin yliopiston rehtori 2003–2008
Matematiikan apulaisprofessorina 1973–1977, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: tieteenfilosofia, filosofinen logiikka, tieto-oppi, kulttuurifilosofia, filosofian historia

Pääteoksiin kuuluvat Is Science progressive? (1984), Truthlikeness (1987) ja Critical Scientific Realism (1999). Parin sadan tieteellisen artikkelin ja toimitettujen teosten lisäksi julkaissut toista kymmentä suomenkielistä oppikirjaa ja esseekokoelmaa. mm. Tiede, filosofia ja maailmankatsomus (1984), Maailma, minä ja kulttuuri (1990), Järki, arvot ja välineet (1994) ja Totuuden rakastaminen (2003).

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston tiedonjulkistamispalkinto 1986
Chydenius-palkinto 1990
Prometheus-palkinto 2004
Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori 2007

Tekstit: Ilkka Niiniluoto (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Luottamustehtävästä toiseen

Professori Yrjö Blomstedtin ohje nuoremmille kollegoille oli, että työstä levätään toisessa työssä. Niinpä olen joutunut jatkuvasti yliopistolla ja sen ulkopuolella uusiin luottamustehtäviin, joista en ole voinut tai halunnut kieltäytyä. Hommat, joihin on ryhtynyt, on hoidettava kunnolla vastuuta kantaen mutta tehokasta tiimityötä hyödyntäen.

Olen käynyt läpi jokseenkin kaikki akateemiset hallintotehtävät assistentista professoriksi, laitosjohtajasta dekaaniksi, rehtorista kansleriksi. Työryhmissä olen ollut valmistelemassa Kristiina-instituuttia, yliopiston visioita, rahanjakomallia, tutkimuksen arviointia ja humanistis-yhteiskuntatieteellistä Tutkijakollegiumia.

Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtajana olen toiminut neljän vuosikymmenen ajan ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan puheenjohtajana viisitoista vuotta. Samat viisitoista vuotta olin mukana filosofisten seurojen kansainvälisen liiton (FISP) hallituksessa, jonka kokoukset kiersivät monissa maanosissa.  

Yliopiston ulkopuolisista luottamustehtävistä tärkeimpiä ovat olleet valtion humanistinen toimikunta Suomen Akatemiassa 1970-luvulla ja Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja 1990-luvun alussa. Lamavuonna 1993 laadin työryhmäni kanssa kansalaispuheenvuoron Suomen henkisestä tilasta ja tulevaisuudesta.

Monipuolista kokemusta kulttuurin, hallinnon ja talouden piirissä ovat antaneet hallitustehtävät Suomen Kansallisteatterissa, Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osastossa ja Albert Edelfelt -säätiössä. Tämä verkostoituminen on ollut monin tavoin hyödyllistä, kun rehtorina ja kanslerina olen osallistunut yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen eli yvv:n toteuttamiseen.

Filosofian maailmankongressin ohjelmatoimikunnan kokous Ateenassa 2008 taustana Akropolis. Ilkka Niiniluodon yksityisarkisto.​
Filosofian maailmankongressin ohjelmatoimikunnan kokous Ateenassa 2008 taustana Akropolis. Ilkka Niiniluodon yksityisarkisto.​

 

Takaisin