Takaisin

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Maunu Olavi Niiniluoto
12.3.1946, Helsinki

LuK 1967 ja FK 1968 (sovellettu matematiikka), FL 1971 ja FT 1974 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professori 1977–2014, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kansleri 2008–2013
Helsingin yliopiston rehtori 2003–2008
Matematiikan apulaisprofessorina 1973–1977, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: tieteenfilosofia, filosofinen logiikka, tieto-oppi, kulttuurifilosofia, filosofian historia

Pääteoksiin kuuluvat Is Science progressive? (1984), Truthlikeness (1987) ja Critical Scientific Realism (1999). Parin sadan tieteellisen artikkelin ja toimitettujen teosten lisäksi julkaissut toista kymmentä suomenkielistä oppikirjaa ja esseekokoelmaa. mm. Tiede, filosofia ja maailmankatsomus (1984), Maailma, minä ja kulttuuri (1990), Järki, arvot ja välineet (1994) ja Totuuden rakastaminen (2003).

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston tiedonjulkistamispalkinto 1986
Chydenius-palkinto 1990
Prometheus-palkinto 2004
Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori 2007

Tekstit: Ilkka Niiniluoto (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Logiikan ja tieteenfilosofian maailmankongressi

Olen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana organisoimassa Helsingin yliopistolla elokuun alussa 2015 pidettävää kansainvälistä kongressia Logic, Methodology and Philosophy of Science.

Olen itse osallistunut vuodesta 1971 lähtien säännöllisesti tähän oman alani päätapahtumaan, joka järjestetään neljän vuoden välein eri maissa. Kongressissa on seitsemän ja puolisataa esitelmää. On suuri kunnia saada Helsinkiin tämä maailmanluokan tilaisuus, jossa voimme todistaa suomalaisen tutkimustradition vahvuutta ja järjestämisen taitoa.

Logic, Methodology and Philosophy of Science 3.-8.8.2015.​
Logic, Methodology and Philosophy of Science 3.-8.8.2015.​

 

Takaisin