Takaisin

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Maunu Olavi Niiniluoto
12.3.1946, Helsinki

LuK 1967 ja FK 1968 (sovellettu matematiikka), FL 1971 ja FT 1974 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professori 1977–2014, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kansleri 2008–2013
Helsingin yliopiston rehtori 2003–2008
Matematiikan apulaisprofessorina 1973–1977, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: tieteenfilosofia, filosofinen logiikka, tieto-oppi, kulttuurifilosofia, filosofian historia

Pääteoksiin kuuluvat Is Science progressive? (1984), Truthlikeness (1987) ja Critical Scientific Realism (1999). Parin sadan tieteellisen artikkelin ja toimitettujen teosten lisäksi julkaissut toista kymmentä suomenkielistä oppikirjaa ja esseekokoelmaa. mm. Tiede, filosofia ja maailmankatsomus (1984), Maailma, minä ja kulttuuri (1990), Järki, arvot ja välineet (1994) ja Totuuden rakastaminen (2003).

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston tiedonjulkistamispalkinto 1986
Chydenius-palkinto 1990
Prometheus-palkinto 2004
Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori 2007

Tekstit: Ilkka Niiniluoto (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Haaveeni

Jäätyäni professorin tehtävästä eläkkeelle huhtikuun alussa 2014 olen jatkanut aktiivisena emerituksena tutkimus- ja opetustyötä. Uusi teos Hyvän elämän filosofiaa on painossa ja ilmestyy syksyllä 2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Haaveeni on kirjoittaa kesämökin rauhassa kolme uutta teosta: englanninkieliset monografiat abduktiivisesta päättelystä ja kulttuurifilosofiasta sekä suomeksi tekniikan filosofiasta.

Kesämökki Vihdin Ojakkalassa on mainio paikka rentoutumiseen perheen parissa, kalastukseen, lenkkeilyyn ja filosofiseen pohdiskeluun. Ilkka Niiniluodon yksityisarkisto.​
Kesämökki Vihdin Ojakkalassa on mainio paikka rentoutumiseen perheen parissa, kalastukseen, lenkkeilyyn ja filosofiseen pohdiskeluun. Ilkka Niiniluodon yksityisarkisto.​

 

Takaisin