Werner Söderhjelm
Päivän humanisti

Werner Söderhjelm

Werner Söderhjelm ei tiennyt ollako kirjallisuushistorioitsija vai kielitieteilijä, joten hän oli molempia. Osittain hänen ansiostaan Helsingin yliopistossa on vankka opetus- ja tutkimuspohja romaanisessa ja germaanisessa filologiassa. Useamman professuurin hoitamisen jälkeen Söderhjelm ehti työskennellä tiedotustoimiston johtajana Kööpenhaminassa ja lähettiläänä Tukholmassa.

Werner Söderhjelm

Jarl Werner Söderhjelm
26.7.1859, Viipuri - 16.1.1931, Helsinki

Filosofian kandidaatti ja maisteri 1882, filosofian lisensiaatti ja tohtori 1885, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Nykykansain kirjallisuuden dosentti 1886–1889 ja romaanisen filologian dosentti 1889–1894, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Romaanisen filologian ylim. professori 1894–1898,
Germaanisen ja romaanisen filologian professori 1898–1908,
Romaanisen filologian professori 1908–1913,
Kotimaisen ja yleisen kirjallisuushistorian professori 1913–1919, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomen Kööpenhaminan tiedotustoimiston johtaja 1917–1919
Suomen Tukholman lähettiläs 1919–1930

Uusfilologisen yhdistyksen perustajia 1887, puheenjohtaja 1890–1902, kunniapuheenjohtaja 1902
Alliance francaisen varapuheenjohtaja 1899
Akateemisen soittokunnan inspehtori 1900–1903
Savo-karjalaisen osakunnan inspehtori 1905
Karjalaisen Osakunnan inspehtori 1905–1919
Suomen Tiedeseuran jäsen 1905
Yliopiston edustaja pappissäädyssä valtiopäivillä 1905–1906
Nuorsuomalaisen Puolueen keskushallituksen jäsen 1906–1907

Kuva: Museovirasto
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Werner Söderhjelm oli kotoisin vauraasta viipurilaisesta virkamies- ja kauppiassuvusta. Hänen kotikasvatukseensa kuului monipuolinen kielitaito: suomi, ruotsi, venäjä ja saksa. Jo varhaisessa vaiheessa Söderhjelm kiinnostui kirjallisuudesta, ja hänestä tulikin kirjallisuushistorioitsija. Väitöskirjassaan hän tarkasteli saksalaista 1700-luvun komediakirjallisuutta historiallisesta perspektiivistä. Hän valmistui filosofian tohtoriksi Keisarillisesta Aleksanterin Yliopistosta vuonna 1885.

Lue lisää