Peter Stadius
Päivän humanisti

Peter Stadius

Peter Stadius on historioitsija, kulttuurintutkija ja Pohjoismaiden tutkimuksen professori. Hän on pääasiassa tutkinut kuvauksia ja käsityksiä Pohjoismaista niiden rajojen ulkopuolella. Ajallisesti Stadiuksen tutkimus on liikkunut varhaismodernin ja nykyajan välillä, ja teoreettisesti hän on yhdistänyt uudempaa aatehistoriaa kirjallisuustieteen ja kulttuurimaantieteen kanssa. Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtajana hän työskentelee luodakseen alustan näihin maihin liittyvien teemojen tutkimukselle. Hän haluaa myös herättää uusia kysymyksiä ja tapoja ymmärtää Pohjoismaita globaalissa kontekstissa.

Peter Stadius

16.1.1970, Turku

Filosofian maisteri 1997, tohtori 2005 (historia), Helsingin yliopisto

Pohjoismaiden tutkimuksen vt. professori 2013–2015, professori 2015-, Helsingin yliopisto
Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen (CENS) tutkimusjohtaja 2013-, Helsingin yliopisto

Pohjoismaiden tutkimuksen vt. yliopistolehtori 2006–2013, Helsingin yliopisto
Zacharias Topelius Skrifterin projektisihteeri 2005–2006, Svenska litteratursällskapet i Finland
Pohjoismaiden historian vt. assistentti 2000–2001, Helsingin yliopisto

Tutkimusaiheita:
Kuva Pohjoismaista, kansalliset ja alueelliset stereotypiat, pohjoismainen yhteistyö, vähemmistökulttuurit, Euroopan pohjoinen ja etelä, muistikulttuuri

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Peter Stadius (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Peter Stadius perusti vuonna 2014 tutkijaverkoston Mapping North and South in Europe (NASE), jonka yhteydessä on järjestetty jo yksi konferenssi ja kolme työpajaa. Verkosto tutkii pohjoista ja etelää pitkäaikaisina ajatusmalleina mielikuvissa Euroopan kartasta.

Lue lisää

Parhaat muistoni yliopistosta ovat ne hetket, jolloin olen yhdessä kollegoideni kanssa saanut aikaan jotain kollektiivista. Minulla on yksi erityisen lämmin muisto kolmannesta Pohjoismaisesta aatehistorian jatko-opiskelijoiden konferenssista (NIHK), jonka ryhmä jatko-opiskelijoita järjesti historian laitoksella vuonna 2001.

Lue lisää