Martti Pärssinen
Päivän humanisti

Martti Pärssinen

Martti Pärssinen on laaja-alainen Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori, jolla on kansainvälisesti arvostettu erityistietämys Andien ja Amazonian kulttuureista. Arvokkainta hänen tutkimusmatkoillaan ja muissa tehtävissään on ollut erilaisten ihmisten tapaaminen. Aamulla on saatettu herätä savimajasta ja illalla ruokailtu vaikkapa ministerin tai presidentin pöydässä.

Martti Pärssinen

Martti Pärssinen
26.2.1956, Kiikka (nykyinen Sastamala)

Filosofian maisteri 1984, lisensiaatti 1985, tohtori 1992 (yleinen historia), Turun yliopisto
Filosofian maisteri 1988 (antropologia), University of Rochester (NY)
Latinalaisen Amerikan historian dosentti, Turun yliopisto 2001

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori vuodesta 1999–, Helsingin yliopisto.
Suomen Madridin-instituutin johtaja 1996–1999, 2007–2012
Tutkija, Historian laitos, Turun yliopisto 1989–1992, 1995–1996
Suomen Akatemian tutkija 1988–1989, 1992–1995
Arkeologian assistentti, Turun yliopisto 1985

Vierailevana professorina:
Carrera de Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) 2002–2004
Chaire Simon Bolivar, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 2001
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1996

Tutkimusteemat:
Inkavaltion (1400–1532) poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen järjestelmä
Espanjan poliittinen, taloudellinen ja kirkollinen organisaatio koloniaalisen ajan Andeilla
Espanjalaiset ja portugalilaiset arkistolähteet ja kronikat
Inkojen nuorakirjoitusjärjestelmä ja sotilaallinen ekspansio
Inkoja edeltävä kulttuurikehitys erityisesti ns. myöhäisellä väliperiodilla (1000–1450) eteläisillä Keski-Andeilla
Tiwanaku-kulttuuri (500–1050)
Amazoniasta löytynyt muinainen sivilisaatio Brasilian Acressa 250 eKr.–1300 jKr.
Pitkän aikavälinen kulttuurikehitys Länsi-Amazoniassa jääkauden jälkeisellä holoseenikaudella
Ympäristö-, geo- ja ilmastohistoria Etelä-Amerikan holoseenikaudella
Moni- ja poikkitieteinen tutkimus
Kolumbian rauhanprosessi 2000-luvulla

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Mika Federley
Teksti: Martti Pärssinen (Kaija Hartikainen, toim.)

Martti Pärssisen henkilökohtaiset tutkimusintressit liittyvät erityisesti Andien ja Amazonian kulttuureihin. Hänen kansainvälisesti siteeratuin teoksensa on edelleenkin hänen väitöskirjansa inkavaltion poliittisesta organisaatiosta Tawantinsuyu. The Inca State and Its Political Organization. Samoin hänen Etelä-Amerikan paikallishistoriaa, arkeologiaa ja monitieteisyyttä käsittelevä Caquiaviri y la Provincia de Pacasa sekä Ari Siiriäisen kanssa kirjoittama teos Andes Orientales y Amazonía Occidental ovat ilmestyneet jo useampina painoksina. Yhdessä Jukka Kiviharjun kanssa tuotettu maailman ensimmäinen inkojen nuorakirjoitustekstien korpus Textos andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales I-II on laajasti huomioitu ihmiskunnan matematiikkaa ja kirjoitustaitoa käsittelevissä teoksissa.

Lue lisää

Martti Pärssinen on Bolivian historia-akatemian kunniajäsen (académico honorario). Hän on toiminut asiantuntijana mm. Euroopan tiedeneuvostolle (ERC), Ranskan ja Chilen tiedeakatemiolle (CNRS, CONISYT) sekä Bonnin ja Sorbonnen (Paris III) yliopistoille. Hän on kysytty referee-arvioija alansa tiedejulkaisuissa. Lisäksi Pärssinen on toiminut useissa kansainvälisten Latinalaisen Amerikan tutkijoiden konferenssien tiedeneuvostoissa ja symposiumien koordinaattorina.

Lue lisää

Presidentti Tarja Halonen puolisoineen vieraili 23.9.2002 Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa tutustumassa Latinalaisen Amerikan tutkimukseen tulevaa Brasilian ja Chilen vierailuaan varten. Presidenttipari vieraili Renvall-instituutin Iberoamerikkalaisessa keskuksessa. Tulevalle valtiovierailulle Brasiliaan ja Chileen pariskuntaa seuraa Iberoamerikkalaisen keskuksen professori Martti Pärssinen.

Lue lisää