Marcus Hjulhammar
Päivän humanisti

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar on Itämeren meriarkeologian professori. Häntä viehättää alan monimuotoisuus niin tutkimusympäristöjen kuin ajanjaksojen osalta. Hän on useiden tieteellisten yhdistysten jäsen, ja työskentelee merellisen kulttuuriperinnön säilymisen puolesta. Hjulhammar muistelee kuinka sekä opiskelijat että laitoksen henkilökunta toivottivat hänet lämpimästi tervetulleeksi jo ensimmäisenä työpäivänään Helsingin yliopistossa.

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Tukholma

Itämeren meriarkeologian apulaisprofessori 2014-, Helsingin yliopisto
Projektijohtaja 2005–2014, Statens maritima museer
Kulttuuriympäristö-osaston virkamies 2002–2005, Västmanlandin lääninhallitus
Arkeologi 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvaari 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Jatko-opintoja 1996–2010, Södertörns högskola ja Stockholms universitet
Amanuenssi 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvaari 1994, Stockholms stadsmuseum
Kenttätyön johtaja 1992, Masurian järvialue, Puola

Puheenjohtaja 2012-, Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman

Tutkimuskohteet
Esihistorialliset alueet, yhteiskunta ja merenkulku, keksinnöt ja yhteiskunnallinen kehitys, merelliset konfliktit, kaupungistuminen, merelliset tapaamispaikat ja tiedonvälitys

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Marcus Hjulhammarin kotiarkisto
Tekstit: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, toim.)

Kääntänyt Tomas Sjöblom

Itämeri on kiehtova työkenttä. Sen yhteyteen mahtuu useita tutkimusaloja, jotka yrittävät ymmärtää sen syntyä, historiaa ja muutoksia. Meriarkeologisesta näkökulmasta olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka vettä on käytetty resurssien hankkimiseen ja ajatusten välittämiseen. Vettä voidaankin monissa yhteyksissä kutsua kansainväliseksi areenaksi, joka on yhdistänyt maita ja mantereita. Samalla vesi on toiminut esteenä, toisinaan jopa painostuskeinona, maiden tai kaupunkien ja periferian välillä.

Lue lisää

Paras muistoni Helsingin yliopistosta on hetki, jolloin ”Lost Inland Landscapes” -hankkeelle myönnettiin rahoitusta Helsingin yliopistolta. Hanke on mahdollistanut meriarkeologian alan huomattavan laajentumisen. Samalla olemme saaneet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä useiden lähitieteenalojen ja tutkijakollegoiden kanssa kansainvälisessä verkostossa.

Lue lisää