Maila Talvio
Päivän humanisti

Maila Talvio

Yhteiskunnallisia ja yksilöpsykologisia aiheita käsitellyt kirjailija Maila Talvio muistetaan tummanpuhuvan kirjoitustyylinsä ohella erinomaisena puhujana. Kuolemaa ja melankoliaa käsittelevien teosten vastapainona Talvion pitämät puheet sisälsivät optimistisemman katsantokannan ja uskoa edistykseen. Satakuntalaisen osakunnan parissa tiiviisti toimineelle Talviolle myönnettiin Helsingin yliopiston filosofian tohtorin arvo vuonna 1950.

Maila Talvio

Maila Talvio (Maria Mikkola os. Winter)
17.10.1871, Hartola – 6.1.1951, Helsinki

Kirjailija, juhlapuhuja, osakunta-aktiivi

Teoksia
Haapaniemen keinu, 1890
Tähtien alla, 1910
Hämähäkki ja muita kertomuksia, 1912
Silmä yössä, 1917
Itämeren tytär, 1929–1936: Kaukaa tullut (1929), Hed-ulla ja hänen kosijansa (1931), Hopealaiva (1936)

Kunnianosoituksia
Puolan akatemian kultainen seppele 1936
Henrik Steffensin palkinto 1940
Helsingin yliopiston kunniatohtori 1950

Kuva: Museovirasto/Salon Strindberg
Teksti: Olli Siitonen

Maila Talvion kirjallinen tuotanto alkoi 1800-luvun lopulla lehdissä julkaistuilla matkakertomuksilla. Hän matkusti slaavilaiseen filologiaan vihkiytyneen aviomiehensä J. J. Mikkolan mukana tämän työ- ja tutkimusperäisillä matkoilla, jotka suuntautuivat pääosin Itä- ja Keski-Eurooppaan. Talvion kirjallisen itsetietoisuuden on sanottu heränneen pariskunnan Liettuaan suuntautuneilla matkoilla 1890-luvun puolivälin paikkeilla. Hän oppi myös esimerkilliseksi puolan kielen taitajaksi ja päätyi suomentamaan useita kirjailija Henryk Sienkiewiczin teoksia.

Lue lisää

Maila Talvio tunnettiin kirjoitustensa ohella kyvykkäänä juhlapuhujana. Synkemmän kirjoitustyylinsä sijaan hän lähestyi puheissaan maailmaa optimistisemmalta kantilta; juhlapuheissaan Talvio korosti muun muassa uskoa ihmisen tahtoon ja mahdollisuuksiin. Talvio pyrki toimimaan myös yhteiskunnallisena vaikuttajana ajaen esimerkiksi lapsuudenpitäjäänsä Hartolaan kansanopistoa ja museota. Talvio teki lisäksi 1930-luvun aikana kaksi Keski-Eurooppaan suuntautunutta puhujamatkaa.

Lue lisää