Laura Kolbe
Päivän humanisti

Laura Kolbe

Laura Kolbe on helsinkiläinen historiantutkija ja tietokirjailija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Hänelle yliopisto ei ole pelkkä tutkimisen ahjo vaan paikka, jossa opettajat ja oppilaat vuorovaikuttavat kaikkien hyväksi. Docendo discimus, opettamalla opimme. Kolbe nauttii tiedon jakamisesta myös ihmisiä kävelyttämällä. Syksyllä 2013 hän perusti kaupunkihistoriaa harrastavien opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa Helsinki Walks Osakeyhtiön.

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Kolumbia

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1989 (Suomen ja Pohjoismaiden historia), Helsingin yliopisto

Euroopan historian professori 2005-, Helsingin yliopisto

Kulosaaren Kotiseutusäätiön tutkija 1983–1988, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiantutkija 1989–1995 ja 1996–2002 ja Helsingin kaupungin historiantutkija 2005. Lisäksi historian dosentti 1994-, Helsingin yliopisto.

Sivutoimia mm. Mannerheim-museon intendentti 1982–1991, SITRA projektisihteeri 1987–1989 ja Tasavallan presidentin puolison Eeva Ahtisaaren avustaja 1996–2000. Suomen kulttuurihistoria I-V -julkaisun päätoimittaja 1998–2004 ja Tiedepolitiikka -lehden päätoimittaja 2003–2006.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tekstit: Laura Kolbe, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Professori Laura Kolben tämänhetkiset tutkimusintressit kohdistuvat yhteiskuntaluokkien muodostumiseen sekä kansallisten identiteettien kehittymiseen ja muuttumiseen Euroopassa. Kolbelle nimenomaiset kaupungit ovat kiinnostava alusta tutkia tilan, paikan ja ajan suhdetta sekä sosiaalisten ryhmien muodostumista ja muuttumista. Hän ei kuitenkaan halua sitoutua vain yhteen tematiikkaan, vaan liikkuu kronologiassa ja aiheenvalinnassa laajalla alueella.

Lue lisää

Professori Laura Kolbelle kansainvälisyys on osa akateemisuutta. Hän osallistuu säännöllisesti kaupunkitutkimuksen ja -historian konferensseihin, esimerkiksi International Planning History Society ja Europen Association for Urban History. Hän myös kuuluu Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran perustajajäseniin (1999) ja tuli valituksi Suomen Tiedeseuran jäseneksi 2005.

Lue lisää

Olen ikuinen opettaja, joten parasta yliopistolla on tyylikäs, kaunis opiskelijatapahtuma, jossa mukana on innostuneita nuoria. Silloin ei ole tietoakaan intohimovajeesta, kun "isänmaan toivot" toimivat yhdessä, toinen toisiltaan oppien. Itselleni tärkeitä ylioppilasjärjestöjä ovat osakunnat, erityisesti omani eli Eteläsuomalainen osakunta, oppiaineen ainejärjestö Kronos ry sekä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja SYL.

Lue lisää
Lue lisää