Jarmo Korhonen
Päivän humanisti

Jarmo Korhonen

Emeritusprofessori Jarmo Korhonen on kielentutkija, jonka erikoisaloja ovat varsinkin saksan ja suomen fraseologia ja leksikografia. Hän on laatinut ja toimittanut näiltä ja monilta muilta kielitieteen aloilta lukuisia kirjajulkaisuja sekä kaksi sanakirjaa. Korhonen toimi Helsingin yliopiston germaanisen filologian professorina vuosina 1993–2014.

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946 Oulu

Filosofian kandidaatti 1971 (pohjoismainen filologia), filosofian lisensiaatti 1976 (germaaninen filologia) ja filosofian tohtori 1978 (germaaninen filologia) Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1993–2014, Helsingin yliopisto

Germaanisen filologian professori 1979–1988 (Oulun yliopisto), 1988–1993 (Turun yliopisto) ja saksalaisen filologian vt. professori 1981–1983 (Tübingenin yliopisto)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Fraseologia, leksikografia, syntaksi, kontrastiivinen kielentutkimus, kielihistoria

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari
Saksan liittotasavallan ansioristi 2015
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn) moninkertainen stipendiaatti
Alexander von Humboldt -säätiön (Bonn) moninkertainen stipendiaatti

Tekstit: Jarmo Korhonen

Perustin vuonna 1985 Oulun yliopistossa kontrastiivisen saksa–suomi-fraseologiaprojektin, jota rahoitti muun muassa Suomen Akatemia vuosina 1986–1991. Tutkimus kohdistui aluksi idiomeihin, myöhemmin se laajeni koskemaan myös sananlaskuja ja muita kiinteitä sanontoja. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet fraseologian yksiköiden (fraseemien) rakenne, käyttö ja historiallinen kehitys sekä fraseemien kääntäminen saksasta suomeen ja päinvastoin ja fraseemien esittäminen sanakirjoissa.

Lue lisää

Olen työskennellyt professorina Oulun, Turun ja Helsingin yliopistossa sekä Tübingenin yliopistossa Saksassa. Vierailevana tutkijana ja luennoitsijana olen toiminut kymmenissä saksalaisissa, itävaltalaisissa, sveitsiläisissä, hollantilaisissa ja ranskalaisissa yliopistoissa.

Lue lisää

Parhaita muistoja on useita. Hienoja hetkiä ovat olleet oppilaitteni väitöstilaisuudet, keskustelut miellyttävien vastaväittäjien kanssa ja väitöksiin liittyneet juhlallisuudet. Erityinen onni oli saada Saksalaiselle laitokselle neljä erinomaista saksalaista Alexander von Humboldt -säätiön stipendiaattia, joiden isäntänä toimin yhteensä kymmenen vuotta. Työpanoksellaan nämä stipendiaatit täydensivät merkittävästi laitoksen tutkimusprofiilia ja opetustarjontaa.

Lue lisää