Jaakko Hintikka
Päivän humanisti

Jaakko Hintikka

Jaakko Hintikka on filosofisen logiikan alalla johtavia tutkijoita ja sen menetelmien merkittävä kehittäjä. Hintikka uskoo, että riittävällä akateemisella tuella suomalaisella filosofiantutkimuksella voisi olla johtava asema maailmassa.

Jaakko Hintikka

Kaarlo Jaakko Juhani Hintikka
12.1.1929, Helsingin pitäjä – 12.8.2015, Helsinki

Filosofian kandidaatti, lisensiaatti 1952 ja tohtori (matematiikka) 1956, Helsingin yliopisto

Filosofian professori 1990–2014, Bostonin yliopisto
Vieraileva kunniaprofessori 2010–2011, Helsingin yliopisto
Dosentti 1981–1992, Helsingin yliopisto
Vieraileva filosofian professori 1978–1990, Floridan valtionyliopisto
Tutkijaprofessori 1970–1981, Suomen Akatemia
Vieraileva filosofian professori 1965–1982, Stanfordin yliopisto
Käytännöllisen filosofian professori 1959–1970, Helsingin yliopisto
Teoreettisen filosofian dosentti 1955–1959, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat: Matemaattinen ja filosofinen logiikka. Lisäksi tieto-oppi, tieteenfilosofia, estetiikka, kielifilosofia, filosofian historia ja filosofian nykysuuntaukset.

Palkinnot ja kunnianosoitukset
Oma nide Library of Living Philosophers -kirjasarjassa 2006
Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 1961 ja kunniajäsen vuodesta 2007
Norjan tiedeakatemian ja American Academy of Arts and Sciences -yhteisön jäsen sekä Krakovan, Liègen, Oulun, Turun ja Uppsalan yliopistojen kunniatohtori
Suomen Kulttuurirahaston tunnustuspalkinto 1989
Suomen leijonan ritarikunnan suurristi 2011

Kuva: Sami Syrjämäki
Tekstit: Heta Muurinen

Jaakko Hintikka on yksi modernin logiikan perustajista. Häntä on kutsuttu sekä tiedon ja uskomuksen logiikan että peliteoreettisen semantiikan isäksi. Hintikka on tehnyt läpimurtoja useimmilla filosofian aloilla ja tarjonnut mielenkiintoisia tulkintoja monista filosofian klassikoista, kuten Aristoteleesta, René Descartesista, Gottfried Leibnizista, Immanuel Kantista, Gottlob Fregestä ja Ludvig Wittgensteinista.

Lue lisää