Henrik Gabriel Porthan
Päivän humanisti

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan on suomalaisen historiantutkimuksen isä ja oli monitoimisuutensa ansiosta myös monen muun alan uranuurtaja. Hän oli Turun akatemian vaikutusvaltaisin tutkija ja mukana julkaisemassa Suomen ensimmäistä sanomalehteä. Porthanin Suomen historiaa koskevat tutkimukset loivat pohjan suomalaiselle identiteetille ja kansallisuusaatteelle.

Henrik Gabriel Porthan

8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Turku

Filosofian maisteri 1760, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Kaunopuheisuuden (latinan kielen) dosentti 1762
Kirjaston amanuenssi 1764 ja kirjastonhoitaja 1772–1777
Kaunopuheisuuden ja runouden (roomalaisen runouden) vt. professori 1776 ja professori 1777–1804, rehtori 1786–1787 ja 1798–1799, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Kunnianosoitukset
Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan ritari 1799 ja kanslianeuvos 1802.

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Lauri Lönsström

Henrik Gabriel Porthan kirjoittautui Kuninkaalliseen Turun Akatemiaan vuonna 1754. Hän valmistui maisteriksi vuonna 1760 väitöskirjallaan, joka käsitteli luonnonteologiaa. Luonnonteologia ja valistusajan ateismi kiinnostivat häntä myös opintojen jälkeen ja hän pohti, voitaisiinko Raamattua pitää historiallisena lähteenä.

Lue lisää

Henrik Gabriel Porthan oli vuonna 1770 perustamassa Aurora-seuraa, joka julkaisi tammikuusta 1771 lähtien Suomen ensimmäistä sanomalehteä, Tidningar utgifne af et sälskap i Åbo (myöhemmin Åbo Tidningar). Lehteen kirjoittivat monet aikansa merkkihenkilöt, kuten Ruotsin akatemian ensimmäinen johtaja J. H. Kellgren, optisen lennättimen keksijä A. N. Edelcrantz ja Suomen ensimmäinen arkkipiispa J. Tengström.

Lue lisää

Henrik Gabriel Porthanin mukaan on nimetty yksi keskeisimmistä Helsingin yliopiston rakennuksista, Porthania. Sen on suunnitellut Aarne Ervi, joka työskenteli uransa alussa Alvar Aallon apulaisena. Rakennus valmistui vuonna 1957 helpottamaan yliopiston kroonista tilanpuutetta, jonka taustalla olivat lukiokoulutuksen yleistyminen ja ikäluokkien suureneminen.

Lue lisää

Henrik Gabriel Porthan toimi Kuninkaallisen Turun Akatemian kirjaston amanuenssina 1764 ja kirjastonhoitajana 1772–1777. Kirjastotyö sopi hyvin Porthanille, joka oli pedantti, huolellinen ja tiedonjanoinen. Hän uusi kirjaston luettelointia ja kasvatti teosten määrää huomattavasti: kirjaston nidemäärä nelinkertaistui Porthanin aikana.

Lue lisää