Gabriel Rein
Päivän humanisti

Gabriel Rein

Gabriel Rein työskenteli Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa muun muassa kirjaston amanuenssina, saksan kielen lehtorina ja historian professorina. Lisäksi hän toimi yliopiston rehtorina vuosina 1848–1858. Suomalaisuuden puolesta puhunut liberaali Rein aateloitiin vuonna 1856 ja hän osallistui 1860-luvulla järjestetyille valtiopäiville. Haastavana aikana rehtorina toiminut Rein tasapainoili autoritäärisen johdon ja liberaalien ylioppilaiden välillä ja joutui lopulta eroamaan yliopistoa ravistelleen selkkauksen seurauksena.

Gabriel Rein

20.12.1800, Jääski – 24.6.1867, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1822 ja filosofian maisteri 1823, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Johtaja 1865, Suomen tilapäinen tilastollinen virasto
Historian professori 1834–1860, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Rehtori 1848–1858 ja vararehtori 1845–1848, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Dekaani 1838–1839 ja 1847–1848, filosofisen tiedekunnan historiallinen osasto, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Vt. yliopiston saksan kielen lehtori 1829 ja vakinainen saksan kielen lehtori 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Ylimääräinen amanuenssi 1828 ja vakinainen amanuenssi 1829, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston konsistori
Historian dosentti, 1825, Keisarillinen Turun Akatemia
Ylimääräinen amanuenssi 1822, Keisarillisen Turun Akatamian kirjasto

Ritariston ja aatelin edustaja valtiopäivillä 1863–1864 ja 1867

Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1826–1834 ja inspehtori 1835–1852
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäsen 1831 ja puheenjohtaja 1841–1853, 1863–1867
Suomen Tiedeseuran perustajajäsen 1838 ja puheenjohtaja 1846–1847

Kunnianosoitukset
P. Vladimirin R 4 1843
P. Annan R 2 1854
Aateloitiin 1856
Kanslianeuvos 1856

Kuva: Wikimedia Commons
Teksti: Olli Siitonen

Karjalaiseen pappisperheeseen vuonna 1800 syntynyt Gabriel Rein siirtyi Viipurin kymnaasista opiskelemaan Keisarilliseen Turun Akatemiaan 1817. Rein työskenteli akatemian kirjastossa amanuenssina ja historian dosenttina. Turun vuoden 1827 palo saavutti syyskuun 5. päivänä akatemiarakennuksen. Rein ja ylioppilas Matthias Akiander kunnostautuivat pelastamalla pääosan yliopiston arkistoista osittain palaneesta rakennuksesta. Rein aloitti saksan kielen lehtorina yliopiston siirryttyä suurruhtinaskunnan uuteen hallinnolliseen keskukseen Helsinkiin.

Lue lisää

Gabriel Rein joutui eroamaan Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston rehtorin virasta niin kutsutun Ditt och Datt -skandaalin seurauksena. Ylioppilasteatteri esitti toukokuun alussa vuonna 1858 kreivi Carl Robert Mannerheimin kirjoittamaa Suomen suurruhtinaskunnan päivänpoliittisia tapahtumia ruotinutta speksiä Ditt och Datt, dramatisk muntration.

Lue lisää