Emil Nervander
Päivän humanisti

Emil Nervander

Emil Nervander oli etenkin keskiaikaisen maalaustaiteen tutkija. Hän oli mukana perustamassa Suomen Muinaismuistoyhdistystä ja osallistui keskiajan taidehistoriallisen materiaalin dokumentointiin. Nervander teki myös merkittävää työtä kirkkotaiteen restauroinnin parissa, tosin hänen työtapansa saivat kritiikkiä jo aikalaisilta. Nervander työskenteli lisäksi toimittajana ja kirjailijana.

Emil Nervander

Emil Fredrik Nervander
16.11.1840, Helsinki – 27.1.1914, Harjavalta

Filosofian kandidaatti 1869, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian tutkija, toimittaja ja kirjailija

Taide- ja teatteriarvostelija 1868–1873, Hufvudstadsbladet
Päätoimittaja 1874–1879, Åbo Posten
Toimittaja 1880, Morgonbladet

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäsen 1870
Turun tuomiokirkon muinaismuistojen järjestämiskomitean sihteeri 1875–1879
Turun tuomiokirkon korjausvaltuuskunnan jäsen 1894–1896

Kuva: Museovirasto
Teksti: Riitta-Ilona Hurmerinta

Akateemisen perhetaustan omannut Emil Nervander opiskeli muun muassa kirjallisuutta ja taidehistoriaa Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. Kandidaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1869. Nervanderin kerrotaan olleen poikkeuksellisen nopea ja hyvä kirjoittaja. Jo opintojen aikana hän toimi näytelmäkirjailijana ja julkaisi myöhemmin myös runokokoelmia ja kertomuksia. Lisäksi hän työskenteli taide- ja teatteriarvostelijana Hufvudstadsbladetissa vuosina 1868–1873 ja päätoimittajana Åbo Postenissa 1874–1879.

Lue lisää