Eino Kaila
Päivän humanisti

Eino Kaila

Eino Kaila oli psykologian ja filosofian uranuurtaja Suomessa, loistava luennoitsija ja kulttuuripersoona. Tutkijana Kailan kerrotaan olleen ratkaisukeskeinen ja monitieteellinen ajattelija. Hän toi suomalaiseen tiedeyhteisöön uusia kansainvälisiä suuntauksia, kuten kokeellisen psykologian, hahmo- ja persoonallisuuspsykologian sekä loogisen empirismin. Kaila toimi teoreettisen filosofian professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1930–1948 ja Suomen Akatemian jäsenenä vuosina 1948–1958.

Eino Kaila

Eino Sakari Kaila (vuoteen 1906 Johansson)
9.8.1890, Alajärvi – 31.7.1958 Kirkkonummi

Filosofian kandidaatti 1910, filosofian lisensiaatti ja filosofian tohtori 1916, Keisarillinen Aleksanterin yliopisto

Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori 1930–1948
Ajan ja Uuden Suomettaren kirjallisuus- ja teatteriarvostelija 1909–1917
Valtion näyttämötaidetoimikunnan sihteeri ja Suomen kansallisteatterin dramaturgi 1919–1921
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja 1919–1921
Sielutieteen eli psykologian dosentti 1919–1929, Helsingin yliopisto
Filosofian professori 1921–1930, Turun yliopisto
Filosofisen yhdistyksen puheenjohtaja 1936–1952

Ruotsin Kuninkaallisen Tiedeakatemian jäsen 1943
Suomen Akatemian jäsen 1948–1958

Kuva: Museovirasto
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Eino Kaila ei jatkanut sukunsa pappisperinnettä, vaan suuntautui tiedemieheksi filosofian ja psykologian aloille. Yliopisto-opinnot Kaila aloitti teoreettisen filosofian parissa Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa vuonna 1908. Teoreettisen ja käytännöllisen filosofian lisäksi hän opiskeli estetiikkaa, kirjallisuutta, historiaa ja kansantaloustiedettä. Kailan tieteellisen uran alku oli vahvasti psykologiapainotteinen. Hänen väitöskirjansa Über die Motivation und die Entscheidung käsitteli kokeellista psykologiaa. Vuonna 1916 Kaila valmistui filosofian lisensiaatiksi ja tohtoriksi sekä meni naimisiin taidemaalari Anna Lovisa Snellmanin kanssa.

Lue lisää