Bo Pettersson
Päivän humanisti

Bo Pettersson

Miten kaunokirjallisuus kuvaa elämää? Miten kielikuvia ja kertomuksia yhdistetään? Miten kirjallisuutta voi tulkita? Mitä se merkitsee eri ihmisille eri aikoina? Tällaisiin kysymyksiin professori Bo Pettersson etsii vastauksia. Kirjailija ja tutkija David Lodge on sanonut, että kirjallisuus on inhimillisen tietoisuuden aarreaitta. Professori Pettersson on siis aarteenetsijä.

Bo Pettersson

Bo Johan Otto Pettersson
17.2.1957, Turku

Humanististen tieteiden kandidaatti 1979, filosofian maisteri 1983, filosofian lisensiaatti 1986 ja filosofian tohtori 1995 (engelska), Åbo Akademi), Master of Arts 1986 (English), UC Berkeley

Yhdysvaltain kirjallisuuden professori (engl. filologia) 1998-, Helsingin yliopisto

Tutkimusassistentti (SA) 1986–1991; assistentti (engelska, ÅA) 1989–1995, ma. apul. prof. (engl. filologia, TY) 1995–1996; nuorempi tutkija (SA) 1996–1997; Yhdysvaltain kirjallisuuden apul. prof. (engl. filologia, HY) 1997–1998;

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Angloamerikkalainen kirjallisuus, muu kirjallisuus, kerronnan tutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden teoria ja tulkinta, mielikuvituksen tutkimus, estetiikka (filosofinen ja empiirinen), kuvakielen tutkimus, poikkitaiteellisuus ja -tieteellisyys, populaarikulttuuri sekä näiden ja muiden alojen yhdistäminen.

Profiilikuva: Marjut Pettersson
Tekstit: Bo Pettersson ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Olen viime vuosina tutkinut kirjallisuuden konteksteja, mimesiksen eli kirjallisen representaation ja lajityypin suhdetta varsinkin realistisessa kerronnassa ja tieteiskirjallisuudessa, mielikuvitusta kirjallisuudessa ja sen tutkimuksessa ja opetuksessa, juonettomia romaaneja, kielellistä käännöstä humaanitieteissä, puhuttelua ja hypoteettisuutta runoudessa, kuvakielen ja kerronnan suhdetta sekä epäluotettavan kerronnan eri muotoja.

Lue lisää

Helsingin yliopistossa olen toiminut englantilaisen filologian kirjallisuudentutkimuksen ja -opetuksen vastuuhenkilönä (1997-), laitosjohtajana, laitoksen varajohtajana ja oppiaineen vastuuhenkilönä (2001–2011), humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenenä (2010-) sekä nykykielten laitoksen tutkimusryhmän Interfaces between Language, Literature and Culture vetäjänä (2010-). Kansallisiin luottamustehtäviini ovat kuuluneet...

Lue lisää