Anu Koivunen
Päivän humanisti

Anu Koivunen

Anu Koivunen on taiteentutkijaksi koulutettu, sukupuolen, vallan ja median tutkijaksi kasvanut politiikkanörtti. Hän on perehtynyt suomalaisen elokuvan ja television historiaan ja kansakuntaisuuden sukupuolittuneisiin kertomuksiin. Tällä hetkellä hän tutkii poliittisen julkisuuden ehtoja ja television roolia kansallisen julkisuuden rakentajana 1960–1970 -luvuilla, ruotsinsuomalaisuuden uusia esityksiä sekä Jörn Donnerin 1960-luvun elokuvia.

Anu Koivunen

29.1.1967 Kemi

Filosofian tohtori 2003 (mediatutkimus), Turun yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1994 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto
Filosofian kandidaatti 1992 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto

Mediakulttuurin dosentti 2004, Tampereen yliopisto
Elokuva- ja tv-tutkimuksen ja naistutkimuksen dosentti 2004, Helsingin yliopisto

Vanhempi tutkija hankkeessa Demokratian voimavirrat, Helsingin yliopisto 2015–2017
Elokuvatutkimuksen professori 2012–, Tukholman yliopisto (virkavapaa 2015–2017)
Mediakulttuurin ma. professori 2006–2007, Tampereen yliopisto
Elokuvatutkimuksen lehtori 2005–2011, Tukholman yliopisto
Suomen Akatemian tutkijatohtori 2004, Helsingin yliopisto
Naistutkimuksen ma. lehtori 2002–2003, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat:

Elokuva- ja televisiohistoria, sukupuoli ja kansallisuus, tunteiden rakentuminen mediassa, poliittinen julkisuus

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta:

Demokratian voimavirrat -hanke, radio ja televisio kansallisen julkisuuden muokkajina

Tukholman yliopiston tutkimustietokanta

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva) -julkaisutietokanta

Kuva: Bart van der Gaag
Teksti: Anu Koivunen (Kaija Hartikainen, toim.)

Tutkin Demokratian voimavirrat -hankkeessa (2015-2017) miten televisio massajulkisuutena (ns. broadcasting-järjestelmä) kehysti julkista keskustelua 1950-luvun lopulta 1980-luvulle Suomessa ja Ruotsissa. Draamatuotantojen, televisiota koskevan puheen, ohjelmakarttojen ja tv-muistojen kautta tarkastelen, miten televisio toimi poliittisten konfliktien ja kompromissien näyttämönä.

Lue lisää

Kansakuntaisuuden tutkiminen on kamppailua metodologisen nationalismin kanssa. Miten tuottaa tietoa Suomesta ilman, että ottaa Suomen annettuna, tietää jo ja selittää sillä? Tähän kysymykseen palaan yhä uudelleen, sillä oma tutkijaurani on kiertynyt kansakuntaisuuden, erojen ja vallan kysymysten ympärille.

Lue lisää

Järjestimme professori Susanna Paasosen ja professori Astrid Södebergh Widdingin (Tukholman yliopisto) kanssa Turun yliopistossa syyskuussa 2001 Affective Encounters: Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies -konferenssin, joka oli ensimmäisiä suuria kansainvälisiä affektitutkimusta alana jäsentäviä kansainvälisiä tapahtumia. Vaikka sitä värittivät juuri sen alla Yhdysvalloissa tapahtuneet syyskuun 11. päivän terroriteot, päädyin vuosiksi kahdessa…

Lue lisää

Toimin vuonna 2002–2003 naistutkimuksen määräaikaisena lehtorina Kristiina-instituutissa tehtävänäni paitsi opettaa myös rakentaa naistutkimuksen – sittemmin sukupuolentutkimuksen – ensimmäinen maisteriohjelma. Tuon tilapäispestin jälkeen olin Kristiina-instituutissa myös postdoc-tutkijana, kunnes 2005 muutin työn perässä Tukholmaan.

Lue lisää

Opiskelen mediaa ja julkista keskustelua myös osallistumalla julkiseen keskusteluun asiantuntijakommentaattorina, kolumnistina ja tviittaajana. Vuodesta 2012 olen kirjoittanut kolumneja Hufvudstadsbladetiin ja parin vuoden ajan olen toiminut myös Tieteentekijöiden liiton blogistina. Vuoden 2016 alusta aloitan Avun kolumnistina yliönimellä Valtakunnantosikko.

Lue lisää