Takaisin

Henry Bacon

George Henry Aslak Bacon
4.12.1957, Helsinki

Filosofian kandidaatti ja filosofian lisensiaatti 1990 ja filosofian tohtorin 1994 (teatteritiede), Helsingin yliopisto

Elokuva- ja televisiotutkimuksen professori 2004-, Helsingin yliopisto

Aiemmat työtehtätävät: Projektipäällikkö 2003–2004 ja tutkija 1999–2003 Suomen elokuva-arkisto; TV- ja elokuvatutkimuksen ma. yliassistentti vuonna 1994 sekä ma. apulaisprofessori 1995–1998 Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksella. Lisäksi työskennellyt tuntiopettajana Helsingin yliopistossa ja Sibelius Akatemiassa sekä vapaana toimittajana. Helsingin yliopiston teatteritieteen dosentti 1995- ja elokuva- ja televisiotutkimuksen opintokokonaisuuden vastuuhenkilö teatteritieteen oppiaineessa 1996-.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Audiovisuaalinen kerronta, elokuvan suhde muihin taiteisiin, transnationaali elokuvahistoria, kuvitteellisen väkivallan lumo, näyttelijäntyö elokuvassa ja oopperan historia

Tutkimusprojektit: Johtanut vuosina 2011–2014 Suomen Akatemian tutkimusprojektia A Transnational Finnish Cinema

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 2006 teoksesta Seitsemäs taide – elokuva ja muut taiteet
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 6.12.2007

Profiilikuva: Mika Federley
Tekstit: Henry Bacon, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Uutta oppiainetta perustamassa

Uuden oppiaineen, elokuva- ja televisiotutkimuksen (ETVT) lanseeraaminen Helsingin yliopistoon ei olisi ollut mahdollista ilman pitkäaikaisia hallinnollisia ponnisteluja. Henry Bacon ryhtyi ajamaan asiaan 1990-luvulla teatteritieteen dosentin ominaisuudessa ja taiteidentutkimuksen laitoksen laitosneuvoston jäsenenä.

Resursseja oli hankittava yhteistyökuvioiden kautta. Niistä tärkein on ollut yhteistyö Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa. Tätä reittiä on päästy toteuttamaan myös yliopiston ns. kolmatta tehtävää, tiedon levittämistä laajemmin yhteiskuntaan. Tässä oppiaineen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) intressit yhdistyvät, ja varsinkin historiakursseja varten on säännöllisesti sovittu esityssarjojen järjestämisestä elokuvateatteri Orionissa. Hallinnollisia kuvioita helpotti se, että siirryttyään Suomen elokuva-arkistosta yliopiston palvelukseen, Bacon toimi silloisen elokuva-arkiston johtokunnassa samoin kuin nykyisen KAVI:n neuvottelukunnassa.

– Koska ETVT on niin tavattoman monitahoinen tutkimusala, on ollut luontevaa neuvotella yhteistyöstä muiden oppiaineiden kanssa. Luentosarjoja on järjestetty toisten taideaineiden sekä eri kieli- ja historia-aineiden kanssa. Hyvät ideat ovat aina toteutuneet laitos- ja tiedekuntarajoista riippumatta, toteaa Bacon.

Professori Bacon on Suomen elokuvatutkimuksen seuran (SETS) kaikkein pitkäaikaisin hallituksen jäsen. Seura on tarjonnut foorumin, joka on tuonut yhteen eri yliopistoissa ja oppiaineissa toimivia audiovisuaalisen alan tutkijoita. Tieteellinen seura on joissakin asioissa ketterämpi toimija kuin akateeminen yhteisö ja joskus seminaari tai konferenssi on helpoimmin toteuttavissa sellaisen nimissä.

Bacon johti vuosina 2011–2014 Suomen Akatemian rahoittamaa A Transnational History of Finnish Cinema -projektia. Se avasi hänelle raikkaita kysymyksenasetteluja ja stimuloivia yhteistyösuhteita nuorten kollegojen kanssa. Osana tätä projektia hän isännöi joulukuussa 2013 Transnational Baltic Cinema -konferenssia luoden täten yhteistyöfoorumin pohjoismaisille, balttilaisille ja venäläisille elokuvatutkijoille.

Professori Henry Bacon on Society for the Cognitive Study of the Moving Image:n ’fellow’ sekä mukana pohjoismaisessa Body Language in the Moving Image -projektissa.

Professori Bacon uuden työhuoneensa kirjahyllyjä täyttämässä. Kuva: Pasi Nyyssönen.​​​
Professori Bacon uuden työhuoneensa kirjahyllyjä täyttämässä. Kuva: Pasi Nyyssönen.​​​
Takaisin