Takaisin

Gabriel Rein

20.12.1800, Jääski – 24.6.1867, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1822 ja filosofian maisteri 1823, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Johtaja 1865, Suomen tilapäinen tilastollinen virasto
Historian professori 1834–1860, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Rehtori 1848–1858 ja vararehtori 1845–1848, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Dekaani 1838–1839 ja 1847–1848, filosofisen tiedekunnan historiallinen osasto, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Vt. yliopiston saksan kielen lehtori 1829 ja vakinainen saksan kielen lehtori 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Ylimääräinen amanuenssi 1828 ja vakinainen amanuenssi 1829, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston konsistori
Historian dosentti, 1825, Keisarillinen Turun Akatemia
Ylimääräinen amanuenssi 1822, Keisarillisen Turun Akatamian kirjasto

Ritariston ja aatelin edustaja valtiopäivillä 1863–1864 ja 1867

Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1826–1834 ja inspehtori 1835–1852
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäsen 1831 ja puheenjohtaja 1841–1853, 1863–1867
Suomen Tiedeseuran perustajajäsen 1838 ja puheenjohtaja 1846–1847

Kunnianosoitukset
P. Vladimirin R 4 1843
P. Annan R 2 1854
Aateloitiin 1856
Kanslianeuvos 1856

Kuva: Wikimedia Commons
Teksti: Olli Siitonen

Ero skandaalin seurauksena

Gabriel Rein joutui eroamaan Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston rehtorin virasta niin kutsutun Ditt och Datt -skandaalin seurauksena. Ylioppilasteatteri esitti toukokuun alussa vuonna 1858 kreivi Carl Robert Mannerheimin kirjoittamaa Suomen suurruhtinaskunnan päivänpoliittisia tapahtumia ruotinutta speksiä Ditt och Datt, dramatisk muntration. Rein oli rehtorin asemassa hyväksynyt näytelmän esittämisen, tosin vasta pyydettyään vanhempia ylioppilaita siistimään näytelmän karskimmat osat. Ylioppilastalon rakentamisen rahoittamiseksi esitetyssä revyyssä pilkattiin muun muassa J. V. Snellmania, sensuuria ja venäläistä hallintoa.

Ylioppilas Leo Mechelinin kirjoittamassa aariassa irvailtiin jopa kenraalikuvernööri Fredrik Vilhelm von Bergille, joka päätyi raportoimaan aiheesta Pietariin aikeinaan yliopiston kytkeminen oman valtansa alle. Mannerheim erotettiin yliopistosta puoleksi vuodeksi selkkauksen seurauksena. Suurimman hinnan tapauksesta maksoi kuitenkin Rein, joka pakotettiin eroamaa rehtorin toimestaan.

Kuva: Wikimedia Commons.

Lähteet:

  • Klinge, Matti (toim.) Helsingin yliopisto 1640–1990. 2. osa Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917. Otava, Helsinki 1989.
  • Landgrén, Lars-Folke (2006): Rein, Gabriel (1800–1867). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Viitattu 13.11.2015. Luettavissa maksutta Nelli-portaalin kautta.
Takaisin