Takaisin

Fred Karlsson

Fred Göran Karlsson
17.2.1946, Turku

Filosofian maisteri, Åbo Akademi 1969 (suomen kieli) ja Turun yliopisto (fonetiikka)
Master of Arts 1972 (linguistics), University of Chicago
Filosofian tohtori 1974 (fonetiikka), Turun yliopisto
Suomen kielen dosentti 2012–, Helsingin yliopisto

Yleisen kielitieteen emeritusprofessori 2012–, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen professori 1980–2012, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen apulaisprofessori 1979–1980, Turun yliopisto
Nuorempi tutkija 1976–1978, Suomen Akatemia
Suomen kielen vt. apulaisprofessori 1975, Åbo Akademi
Fonetiikan lehtori 1973–74, Göteborgin yliopisto
Fonetiikan vt. professori 1973, Turun yliopisto
Fonetiikan assistentti 1969, Jyväskylän yliopisto

Julkaisut
Tutkimusalat: fonologia, morfologia, syntaksi, automaattinen lauseenjäsennys, kielten kompleksisuus, korpuslingvistiikka, kielitieteen historia ja suomen kielioppi

Jäsenyydet
Suomen Tiedeseura 1984
Academia Europaea 1988 (
Kungl. Vetenskaps- Societeten i Uppsala 2005
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2008

Huomionosoitukset
Suomen Tietotekniikkaliiton ”Vuoden 1988 tietotekniikkatuote” (yhdessä Kimmo Koskenniemen kanssa)
Oskar Öflundin säätiön kunniapalkinto 1988
Suomen Tiedeseuran E. J. Nyströmin palkinto 1996
Professoriliiton ”Vuoden professori” 1998
Suomen Leijonan ritarikunnan komentajanmerkki 2003
Suomen kulttuurirahaston kunniapalkinto 2013
Juhlakirja A Man of Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19, 2006. Toim. Urho Määttä ja Jussi Niemi. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys r.y.

Kuva: Sylvi Soramäki-Karlsson
Tekstit: Fred Karlsson (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Valtakunnan korkeakoulupolitiikkaa

Vuosina 1991–1992 johdin Suomen humanistisen alan tutkintojärjestelmän arviointihanketta. Tehtäviin kuului muun muassa tarvittavien muutosten ja uuden tutkintoasetuksen valmistelu. Vuoden 1994 muutokset tutkintojärjestelmään olivat mittavia: luovuttiin vuonna 1980 tulleista koulutusohjelmista, palautettiin arvosanat nimillä perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot (kaikki noin 20 op), palautettiin hum. kand. -tutkinto ja luovuttiin muun muassa pakollisista yleisopinnoista. Monet näistä muutoksista ennakoivat pari vuotta myöhemmin rantautunutta Bolognan tutkintojärjestelmää.

Vuosina 1993–1995 olin korkeakouluneuvoston varapuheenjohtaja Reijo Vihkon ollessa puheenjohtaja. Kausi oli turbulentti, erityisesti laman takia. Osastopäällikkö Markku Linnan karu evästys aloittelevalle neuvostolle oli: ”Tehtävänne on saneerata Suomen korkeakoululaitos”. Melkein sata muutosehdotusta valmisteltiin, joista vain harva toteutui. Helmikuussa 1993 opetusministeriö pyysi yllättäen KK-neuvostoa kahdessa viikossa valmistelemaan esityksen kymmenkunnan tieteen huippuyksikön valitsemiseksi. Valmistelu oli kaaosmainen, monistuskoneet kävivät kuumina kaikissa yliopistoissa. KKN sai monen äänestyksen jälkeen aikaan esityksen maan ensimmäisiksi huippuyksiköksi. Tämä taisi aloittaa pahasti paisuneen huippuhypetyksen.

Vuosina 1996–1999 olin ensimmäisen korkeakoulujen arviointineuvoston jäsen. Jouduin osallistumaan monenlaisiin arviointeihin, esimerkiksi ensimmäisten ammattikorkeakoulujen toimilupa-anomusten käsittelyyn sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vieraskielisten koulutusohjelmien arviointiin. Osallistuin myös Vaasan yliopiston viikon kestävään kokonaisarviointiin. Sen alku ei luvannut hyvää. Löysin hotellihuoneeni pöydältä paksun mapin. Ensimmäisenä sivuna oli Vaasan humanistisen tiedekunnan ilmoitus, ettei se pitänyt minua sopivana arvioimaan tiedekuntaa.

Vuoden professori 1998 ja Suomen Akatemian Viksu-kilpailun voittaja Tomi Simons keskustelemassa. Kuva: Evy Nickström, Hbl.

 

Takaisin