Takaisin

Edvard Westermarck

Edvard Alexander Westermarck
20.11.1862, Helsinki – 3.9.1939 Tenhola

Filosofian kandidaatti 1886, lisensiaatti 1889, tohtori 1890, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Filosofian professori 1918–1932; rehtori 1918–1921, Åbo Akademi
Sosiologian lehtori 1904–1907; professori 1907–1930, London School of Economics
Sosiologian dosentti 1890–1906; käytännöllisen filosofian professori 1906–1918, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Kuraattori 1890–1895; inspehtori 1913–1918, Uusmaalainen osakunta

Kunnianosoitukset
Filosofian kunniatohtori, Uppsala universitet 1932
Lakitieteen kunniatohtori, Glasgow University 1928
Kunniatohtori, Aberdeen University 1912
Pohjantähden ritarikunnan II lk:n komentaja, 1925
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan II lk:n komentaja, 1919
I lk:n Vapaudenristi, 1918
Pyhän Annan ritarikunnan III lk:n kunniamerkki, 1911

Westermarck-seuran perustaminen 1940

Kuva: WikimediaCommons
Teksti: Tomas Sjöblom

Westermarck-seura

Sosiologian merkittävä asema Suomen yliopistoissa 1900-luvun alkupuolella oli hyvin pitkälti Edvard Westermarckin ansiota. Toiseen maailmansotaan asti sen opetus Suomessa oli käytännössä kokonaan Westermarckin ja hänen oppilaidensa hallussa. Eräät hänen oppilaistaan perustivatkin 1940-luvulla sosiologien kansallisen tiedeseuran, ja nimesivät sen hänen mukaansa The Westermarck Societyksi. Perustavia jäseniä olivat muun muassa Uno Harva ja Yrjö Hirn.

Westermarck-seura on edelleen aktiivinen sosiologian tieteen tukemisessa. Se järjestää sääntöjensä mukaan muun muassa esitelmiä, konferensseja, seminaareja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tukee sosiologista tutkimusta. Vuodesta 1964 asti seura on julkaissut yhteiskuntatieteellistä aikakauslehteä Sosiologia.

Westermarck-seura myöntää vuosittain, vuodesta 1984 lähtien, palkinnon ansiokkaalle sosiologian pro gradu –tutkielmalle. Lisäksi seura järjestää vuosittain valtakunnalliset Sosiologipäivät sekä vuorovuosin Suomen antropologisen seuran kanssa Westermarck-muistoluennon.


 

Kuva: The Westermarck Society​
Kuva: The Westermarck Society​

 

Lähteet

 

Takaisin