Takaisin

Cecilia af Forselles

Maria Cecilia af Forselles
30.6.1954, Helsinki

Filosofian maisteri 1982 ja filosofian tohtori 2001 (historia), Helsingin yliopisto

Kirjastonjohtaja 2005–, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tutkijana Helsingin yliopistossa ja eri tehtävissä Suomen kansalliskirjastossa 1986–2004
Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen 2014– ja varapuheenjohtaja 2015
Suomen Oppihistoriallisen Seuran puheenjohtaja 2013–
Kansalliskirjaston johtokunnan jäsen 2014–
Tieteen päivien 2017 ohjelmatoimikunnan jäsen

Tutkimusaiheet: suullinen perinne ja kirjallinen kulttuuri, Kalevalan käännösten kulttuurihistoria, kirjallinen muisti ja ajatusten virtaukset, Euroopan aate-, tiede- ja oppihistoria

Viimeaikaiset tutkimukset ovat käsitelleet kirjallista kulttuuria ja ajatusten virtauksia, Kalevalan käännösten kulttuurihistoriaa, lukemiskulttuurin ja tiedeyhteisön muuttumista sekä suullisen kulttuurin nousua akateemisen kiinnostuksen kohteeksi 1700-luvulla.

Valikoima julkaisuja
Intryck, inspiration och idéer. Beskrivningar av Kina i Europa, Sverige och Finland. Teoksessa Kleion pauloissa (2014).
Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät. Teoksessa Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria ( 2012).
The Emergence of Finnish Book and Reading Culture in the 1700s (Ed. 2011)
Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla (toim. 2008)
The A. E. Nordenskiöld Collection. Annotated Catalogue of Maps made up to 1800. Vol. 5:1. & 5:2 (1995)

Palkintoja ja kunnianosoituksia
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 2014
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hopeinen ansiomerkki 2012
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurisäätiön kulttuuripalkinto 1997

Tekstit: Cecilia af Forselles (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Suullinen ja kirjallinen kulttuuri

Cecilia af Forsellesin tutkimusintressit ja erikoisalueet ovat:

  • suullinen perinne ja kirjallinen kulttuuri
  • Kalevalan käännösten kulttuurihistoria
  • kirjallinen muisti ja ajatusten virtaukset
  • Euroopan aate-, tiede- ja oppihistoria
  • tiedonvälitys, tietoyhteiskunta ja kirjastot.

Hänen viimeaikaiset tutkimukset ovat käsitelleet suullista ja kirjallista kulttuuria, oppi-, aate-ja kulttuurihistoriaa sekä Kalevalan käännösten historiaa. Häntä on kiinnostanut suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus. Hän on selvittänyt suullisen kulttuurin uudelleen arviointia ja tunnetuksi tekemistä sekä 1700-luvun loppupuolen tieteellistä ammatillistumista Turun akateemisessa yhteisössä Henrik Gabriel Porthanin sanomalehtikirjoitusten avulla. Hän on lisäksi kirjoittanut muun muassa uudesta lukemiskulttuurista ja aatemaailmasta Helsingissä 1700-luvun lopussa sekä miten Kalevalaa käännettiin englanniksi eri tarkoituksia ja kansainvälistä lukijakuntaa varten.

”Kalevalan kääntäminen englanniksi antoi teokselle uusia merkityksiä ja oli osa folklore-aineistojen valtavaa tarjontaa englanninkieliselle lukijakunnalle. Ei vaan eurooppalaiset folklore-aineistot vaan myös brittiläisten virkailijoiden ja sotilasviranomaisten, lähetyssaarnaajien ja naisten keräämät folklore-aineistot brittiläisissä siirtomaissa, Afrikassa, Aasiassa ja Australiassa käännettiin englanniksi. Nämä folklore-aineistojen käännökset ovat vaikuttaneet siirtomaa-ajan jälkeisiin ja postmoderneihin kulttuuriteorioihin, joissa on huomioitu moniulotteisia näkökulmia, kerrostuneita sosio-kulttuurisia ilmiöitä ja ylikansallisten identiteettien muotoutumista. Aineistojen kääntäminen englanniksi ja siihen liittyvät aineistojen ylikansalliset muuttuvat merkitykset ovat saaneet tutkijoita kyseenalaistamaan muun muassa Herderin näkemystä folkloresta kielen, kansan sielun ja valtion yhtenäisyytenä.

Folklorea kirjallistettiin ja käännettiin toiseen kieleen, englanniksi, toisessa maassa, lukijakunnalle, joka tuskin pystyi kuvittelemaan alkuperäisiä kertojia. Folklore-kertomuksia ei enää kerrottu vaan tietyssä paikassa tulen ääressä pimeän tultua. Niitä luettiin ympäri vuorokauden, maanosien kellonajasta ja paikasta riippumatta koko englanninkielisessä maailmassa, The story-time of the British Empire was all the time (Naithani, 128). Tämä ei koske vaan siirtomaiden folklorea vaan myös muita englanniksi käännettyjä aineistoja, jotka näin saivat ylikansallisia merkityksiä” (Cecilia af Forselles, Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät. Teoksessa Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. 2012).

Cecilia af Forselles ei ole ensimmäinen sukunsa naisista, jotka ovat olleet kiinnostuneita suullisesta kulttuurista ja Kalevalasta ja Elias Lönnrotin kirjallisesta tuotannosta. Hänen sukulaisensa tohtori Jenny af Forselles toimitti Elias Lönnrotin ruotsinkielisiä kirjoituksia. Tuloksena Svenska litteratursällskapet i Finland julkaisi vuosina 1908 ja 1911 teokset Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles, osat 1 ja 2.

Cecilia af Forselles
Heinäkuussa 2015 Parppeinvaaran runokylässä Pohjois-Karjalassa.

 

Takaisin