Takaisin

Bo Pettersson

Bo Johan Otto Pettersson
17.2.1957, Turku

Humanististen tieteiden kandidaatti 1979, filosofian maisteri 1983, filosofian lisensiaatti 1986 ja filosofian tohtori 1995 (engelska), Åbo Akademi), Master of Arts 1986 (English), UC Berkeley

Yhdysvaltain kirjallisuuden professori (engl. filologia) 1998-, Helsingin yliopisto

Tutkimusassistentti (SA) 1986–1991; assistentti (engelska, ÅA) 1989–1995, ma. apul. prof. (engl. filologia, TY) 1995–1996; nuorempi tutkija (SA) 1996–1997; Yhdysvaltain kirjallisuuden apul. prof. (engl. filologia, HY) 1997–1998;

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Angloamerikkalainen kirjallisuus, muu kirjallisuus, kerronnan tutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden teoria ja tulkinta, mielikuvituksen tutkimus, estetiikka (filosofinen ja empiirinen), kuvakielen tutkimus, poikkitaiteellisuus ja -tieteellisyys, populaarikulttuuri sekä näiden ja muiden alojen yhdistäminen.

Profiilikuva: Marjut Pettersson
Tekstit: Bo Pettersson ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Olinhan siellä minäkin

Helsingin yliopistossa olen toiminut englantilaisen filologian kirjallisuudentutkimuksen ja -opetuksen vastuuhenkilönä (1997-), laitosjohtajana, laitoksen varajohtajana ja oppiaineen vastuuhenkilönä (2001–2011), humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenenä (2010-) sekä nykykielten laitoksen tutkimusryhmän Interfaces between Language, Literature and Culture vetäjänä (2010-).

Kansallisiin luottamustehtäviini ovat kuuluneet Runebergsällskapet i Åbo ry., pj. (2000–2006), Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulu (myöhemmin tohtoriohjelma), johtaja (2003–2006) ja varajohtaja (2007–2011), Svenska litteratursällskapet i Finland, johtokunnan jäsen (2000–2011), SLS:n kirjallisuudentutkimuksen toimikunta, pj. (2000–2011) ja varapj. (2011–) ja The Fulbright Center (Finland), johtokunnan jäsen (2008 –; pj. 2009–2011).

Kotimaisissa toimituskunnissa olen ollut mukana mm. aikakauslehdessä Finsk Tidskrift (2000–2008) ja julkaisusarjoissa Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (2000–2011) ja Tampere Studies in Literature and Textuality (2001-).

Kansainvälisiä tutkimusprojekteja: Semiotics and Translation (julkaisu v. 2001), Network of Popular Imagination (2002), The Concept of Literature (2005), Why Literary Studies? Raisons d’Être of a Discipline (2011) ja Nordic Network for Cognitive Approaches to Literature (perustettu v. 2014). Muita kv. luottamustehtäviä: The International Comparative Literature Association, kirjallisuusteoriakomitean jäsen (2005–2011), The International Association of Literary Semantics, johtokunnan jäsen (2006-), Nordic Journal of English Studies, toimituskunnan jäsen (2002-) ja Journal of Literary Semantics, toimituskunnan jäsen (2004-).

Takaisin