Takaisin

Asko Parpola

Asko Heikki Siegfried Parpola
12.7.1941, Forssa

Filosofian kandidaatti 1963, lisensiaatti 1966, tohtori 1968, (Sanskrit ja vertaileva indoeuroopalainen kielentutkimus), Helsingin yliopisto

Indologian professori emeritus ja dosentti, Helsingin yliopisto 2005–

Tutkija, Pohjoismaiden Aasia-instituutti (Centralinstitut for Nordisk Asienforskning), Kööpenhamina 1968–1972
Vs. sanskritin ja vertailevan indoeurooppalaisen kielentutkimuksen professori, Göteborgin yliopisto 1972
Nuorempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1972–1974
Vanhempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1974–1981
Vs. uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto 1977
Indologian henkilökohtainen professori, Helsingin yliopisto 1982–2004
Vieraileva tutkija, Churchill College, University of Cambridge 1987
Vieraileva tutkija, Institute for Research in Humanities, Kyoto University 1999
Vieraileva tutkija, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto 2006
Hermann Collitz -professori, Summer Institute of Linguistics, Linguistic Society of America/Stanford University 2007

Tutkimusteemat
Vedan (Intian vanhimman tunnetun kirjallisuuden ja uskonnon) tutkimus
Indus-kulttuurin arvoitukset: kirjoitus, kieli ja uskonto
Arjalaisten (indoiranilaisten) kielten esihistoria arkeologian ja kielihistorian valossa

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston pro gradu -palkinto 1963
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari 1990
Alfred Kordelinin säätiön elämäntyöpalkinto 2003
Suomen Leijonan komentaja
M. Karunanidhi Classical Tamil Award 2009
American Oriental Societyn kunniajäsen 2012
Intian presidentin Citation of Honour in Sanskrit Studies 2015

Kuva: Juri Ahlfors
Teksti: Asko Parpola ja Olli Siitonen (toim.)

Keralan rikas kulttuuriperinne

Intian eteläkärjen metsäinen osavaltio Kerala on vuorten eristämänä säilyttänyt kulttuuriperintönsä vanhakantaisena ja valtavan rikkaana. Tunnetun kathakali-tanssidraaman ohella Keralan Folk arts directory luettelee satakunta performanssilajia, joista erityisen vaikuttava on pohjois-Keralan teyyam-tanssi mahtavine pukuineen ja tulikokeineen.

Teyyam-tanssija, Kerala 1997. © Jyrki Lyytikkä.

Myös värijauheilla lattialle tehdyt suurikokoiset jumalten palvontakuvat (kaam) ovat näyttäviä. Niihin liittyvää perinnettä ovat graduissaan käsitelleet oppilaani Jussi Nyblom ja Salla Kokkonen. Valokuvaaja Jyrki Lyytikkä oli mukanani tallentamassa muun muassa värijauhemaalauksia kun 1997 jäljitin mustan magian jumaluuksia. Oppilaani Henri Schildt väitteli 2004 Keralan perinteisestä arkkitehtuurista: The traditional Keralan manor (2012).

Bhadrakali-jumalattaren värijauhokuva, Kerala 1997. © Jyrki Lyytikkä.

Kerala on niitä harvoja seutuja, missä 3000-vuotiset suuret Veda-rituaalit ovat säilyneet elävinä. Osallistuin 1975 Frits Staalin johtamaan kv. hankkeeseen, jossa taltioitiin kaksi viikkoa kestänyt sooma-uhri 1000 tiilen tulialttareineen. Tuloksena oli dokumenttifilmin lisäksi kymmenkiloinen kirjajärkäle Agni (1983). Vedan kotirituaalit ovat säilyneet kaikkialla Intiassa, mutta Sāmavedan Jaiminīya-koulukunnan perinteenä vain Keralassa ja Tamil Nadussa. Vuosina 1983 ja 1985 dokumentoin niitä valokuvaten, videoiden ja haastatellen (suurelta osin vielä julkaisematta). Vaimoni FL Marjatta Parpola keräsi esineistöä Kansallismuseolle ja tutki kulttuurin muutosta isäntäperheemme näkökulmasta, tuloksena kirja Kerala Brahmins in transition (2000). Klaus Karttunen oli mukana 1985 ja teki lisensiaattityönsä eräästä kotirituaalien käsikirjasta.

Vedan opiskelun aloitusriitti, Kerala 1983. © Marjatta Parpola.

 

Takaisin