Takaisin

Anu Koivunen

29.1.1967 Kemi

Filosofian tohtori 2003 (mediatutkimus), Turun yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1994 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto
Filosofian kandidaatti 1992 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto

Mediakulttuurin dosentti 2004, Tampereen yliopisto
Elokuva- ja tv-tutkimuksen ja naistutkimuksen dosentti 2004, Helsingin yliopisto

Vanhempi tutkija hankkeessa Demokratian voimavirrat, Helsingin yliopisto 2015–2017
Elokuvatutkimuksen professori 2012–, Tukholman yliopisto (virkavapaa 2015–2017)
Mediakulttuurin ma. professori 2006–2007, Tampereen yliopisto
Elokuvatutkimuksen lehtori 2005–2011, Tukholman yliopisto
Suomen Akatemian tutkijatohtori 2004, Helsingin yliopisto
Naistutkimuksen ma. lehtori 2002–2003, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat:

Elokuva- ja televisiohistoria, sukupuoli ja kansallisuus, tunteiden rakentuminen mediassa, poliittinen julkisuus

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta:

Demokratian voimavirrat -hanke, radio ja televisio kansallisen julkisuuden muokkajina

Tukholman yliopiston tutkimustietokanta

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva) -julkaisutietokanta

Kuva: Bart van der Gaag
Teksti: Anu Koivunen (Kaija Hartikainen, toim.)

Television julkisuudet

Tutkin Demokratian voimavirrat -hankkeessa (2015–2017) miten televisio massajulkisuutena (ns. broadcasting-järjestelmä) kehysti julkista keskustelua 1950-luvun lopulta 1980-luvulle Suomessa ja Ruotsissa. Draamatuotantojen, televisiota koskevan puheen, ohjelmakarttojen ja tv-muistojen kautta tarkastelen, miten televisio toimi poliittisten konfliktien ja kompromissien näyttämönä. Tavoitteena on syventää ymmärrystä kansakuntaisuuden ja demokratian suhteista sekä suomalaisen ja ruotsalaisen julkisuuden historiallisista samankaltaisuuksista ja eroista.

Pohdin taas monia sellaisia julkisuuden rakentumiseen ja erilaistumiseen liittyviä kysymyksiä, joita muotoilimme yhdessä professori Mikko Lehtosen kanssa johtamassani Suomen Akatemian Valta-tutkimusohjelman hankkeessa The Power of Culture (Suomen Akatemia 2006–2010).

Demokratian voimavirrat Helsinki-team (Ainur Elmgren (vas.), Henrik Meinander, Oula Silvennoinen ja Anu Koivunen). Kuva: Anu Koivunen
Takaisin