Takaisin

Anu Koivunen

29.1.1967 Kemi

Filosofian tohtori 2003 (mediatutkimus), Turun yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1994 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto
Filosofian kandidaatti 1992 (elokuva- ja tv-tiede), Turun yliopisto

Mediakulttuurin dosentti 2004, Tampereen yliopisto
Elokuva- ja tv-tutkimuksen ja naistutkimuksen dosentti 2004, Helsingin yliopisto

Vanhempi tutkija hankkeessa Demokratian voimavirrat, Helsingin yliopisto 2015–2017
Elokuvatutkimuksen professori 2012–, Tukholman yliopisto (virkavapaa 2015–2017)
Mediakulttuurin ma. professori 2006–2007, Tampereen yliopisto
Elokuvatutkimuksen lehtori 2005–2011, Tukholman yliopisto
Suomen Akatemian tutkijatohtori 2004, Helsingin yliopisto
Naistutkimuksen ma. lehtori 2002–2003, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat:

Elokuva- ja televisiohistoria, sukupuoli ja kansallisuus, tunteiden rakentuminen mediassa, poliittinen julkisuus

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta:

Demokratian voimavirrat -hanke, radio ja televisio kansallisen julkisuuden muokkajina

Tukholman yliopiston tutkimustietokanta

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva) -julkaisutietokanta

Kuva: Bart van der Gaag
Teksti: Anu Koivunen (Kaija Hartikainen, toim.)

Median tunnekulttuurit

Järjestimme professori Susanna Paasosen ja professori Astrid Södebergh Widdingin (Tukholman yliopisto) kanssa Turun yliopistossa syyskuussa 2001 Affective Encounters: Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies -konferenssin, joka oli ensimmäisiä suuria kansainvälisiä affektitutkimusta alana jäsentäviä kansainvälisiä tapahtumia. Vaikka sitä värittivät juuri sen alla Yhdysvalloissa tapahtuneet syyskuun 11. päivän terroriteot, päädyin vuosiksi kahdessa projektissa pohtimaan tunteiden rakentumista mediassa ja eritoten sitä, millaisin käsittein kokemuksellisuudesta, ruumiillisuudesta ja tunteista voimme puhua ja mitä tunteisiin keskittymisestä seuraa kriittiselle feministiselle tutkimukselle.

Esitelmä ruotsinsuomalaisuuden uusista kertomuksista SR Sisuradion kanavaseminaarissa Göteborgissa marraskuussa 2014. Kuva: Sofia Taavitsainen

Jörn Donnerin elokuvia koskevassa tutkimuksessani (Koneen säätiö 2014–2015) on kyse tunnehistoriasta: autofiktion ja tunnustuksellisuuden paikasta mediakulttuurissa.

Vetenskaprådetin rahoittamassa Vulnerability-hankkeessa olen pohtinut niin ”affektiivista historiografiaa” kuin häpeän ja ylpeyden dynamiikkaa uusissa ruotsinsuomalaisuuden kertomuksissa.

Donner Me Naiset –lehdessä. Kuva: Anu Koivunen
Takaisin