Takaisin

Andrew Chesterman

Andrew Peter Clement Chesterman
Lontoo, 6.10.1946

Doctor of Philosophy 1988 (Linguistics), University of Reading
Master of Letters 1973 (Applied Linguistics), University of Edinburgh
Bachelor of Arts 1968 (Modern Languages), University of Cambridge

Monikielisen viestinnän professori 2002–2010, Helsingin yliopisto

Kääntämisen teorian apulaisprofessori 1996–2000, Helsingin yliopisto
Englannin kielen lehtori 1973–1996, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat:
Soveltava kielitiede, kontrastiivinen analyysi, kääntämisen teoria, tutkimusmetodologia, kääntämisen teorian meemit

Tuoreet julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

CETRA Professor 1999, Catholic University of Leuven
Executive Board member, European Society for Translation Studies (EST) 1998–2004.
Scientific Advisory Board member, Center of Translation Studies, University of Vienna 2007–2010

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I lk:n ritari 2008
Suomen Tiedeseuran jäsen 2005–
Paras kansainvälinen opettaja 2005, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Honorary Doctorate 2001, Copenhagen Business School
Vuoden opettaja 2000, Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitos

Tekstit: Andrew Chesterman (toim. Tomas Sjöblom)
Kääntäjä: Tomas Sjöblom
Kuva: Andrew Chesterman

Tieteenfilosofiaa ja meemejä käännöksissä

Olen saanut paljon vaikutteita tieteenfilosofiasta, erityisesti Karl Popperin teoksista. Olisinpa tuntenut tämän filosofian suuntauksen paremmin jo omien opintojeni alkuvaiheessa!

Minua kiinnostaa, miten ihmiset argumentoivat, millaisia väitteitä he esittävät, ja miten he perustelevat näitä väitteitä. Valmistelen parhaillaan artikkelia huonon konseptuaalisen argumentoinnin riskeistä käännöstutkimuksessa. Esimerkkeinä voisi mainita abstraktit distinktiot erilaisuudet, joilla ei tunnu olevan mitään empiirisiä seurauksia tai tulkinnat, joista ei voi vetää minkäänlaisia käytännöllisiä tai teoreettisia johtopäätöksiä eivätkä ne johda kiinnostaviin tutkimuskysymyksiin.

Näkymä Walter Benjaminin muistomerkiltä Espanjan Portboussa. Benjaminin essee kääntämisestä on yksi useimmin viitattuja koko tieteenalalla. Kuva: Andrew Chesterman.​
Näkymä Walter Benjaminin muistomerkiltä Espanjan Portboussa. Benjaminin essee kääntämisestä on yksi useimmin viitattuja koko tieteenalalla. Kuva: Andrew Chesterman.​

Mihin tarkoituksiin laaja käsitys kääntämisestä, mukaan lukien kaikenlaiset vapaat tulkinnat, saattaa olla parempi kuin suppea? Tulkinnat voivat olla antoisia, mutta mitä tapahtuu kun tulkintoja esitetään faktoina?

Väiteltyäni kielitieteestä siirryin käännöstieteen pariin, ja olen julkaissut tutkimuksia muun muassa kääntäjien koulutuksesta, käännösten laadusta ja strategiasta, käännösetiikasta sekä käännöstutkimuksen metodeista. Suuri osa myöhemmistä tutkimuksistani ovat käsitelleet käsiteanalyysiä, esimerkiksi sitä kuinka käännöstutkijat ovat käyttäneet käsitteitä kuten ”teoria”, ”hypoteesi” ja ”selitys”.

Viime aikoina olen myös ollut hyvin kiinnostunut meemeistä käännöksissä. Meemi metaforana kuvastaa hyvin kääntämistä kulttuurievoluutiona. Käännökset levittävät meemejä, mutta levitessään meemit muuttuvat kiinnostavilla tavoilla.

Takaisin