Takaisin

Ville Laakso

5.4.1972, Helsinki

Filosofian maisteri 1999 (yleinen kielitiede), Helsingin yliopisto

Yrittäjä, Paletti Oy, 2005–
Apurahatutkija, jatko-opiskelija, tuntiopettaja, 2000–2004, Helsingin yliopisto

Kuva: Ville Laakson kotiarkisto
Teksti: Ville Laakso (Kaija Hartikainen, toim.)

Julkaisut

V. Laakso & J.-O. Östman: Minority, but non-confrontational : balancing on the double-edged sword of hegemony and ambivalance. Teoksessa Language rights and language survival. - Manchester : St. Jerome Pub 2004.

Postcards and cultural rituals, toim. V. Laakso & J.-O. Östman. Korttien talo 2002.

Postikortti sosiaalisessa kontekstissa, toim. V. Laakso & J.-O. Östman. Korttien talo 2001.

Postcards, Implicitness, Constructions, toim. V. Laakso, J. Leino, J. Raukko. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos 2001.

Postikortti diskurssina, toim. V. Laakso & J.-O. Östman. Korttien talo 1999.

Takaisin