Takaisin

Tuomas Lehtonen

Tuomas Martti Samuel Lehtonen
8.1.1960, Helsinki

Filosofian kandidaatti (FM) 1987 (yleinen historia), filosofian lisensiaatti 1994 ja filosofian tohtori 1996 (historia), Helsingin yliopisto
Euroopan historian dosentti 1999, Helsingin yliopisto

Pääsihteeri 2004-, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Johtaja 2001–2004, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto
Tutkija 1988–2000
Toimitussihteeri 1987–1988, Tiede & Edistys -lehti

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet, keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus, keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus, retoriikka ja poetiikka

Tekstit: Tuomas Lehtonen ja Riitta-Ilona Hurmerinta
Kuva: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Tutkijasta pääsihteeriksi

Filosofian maisteriksi valmistumisen jälkeen Tuomas M.S. Lehtonen työskenteli Tiede & edistys -lehden toimitussihteerinä. Ensimmäisen apurahan turvin hän lähti tekemään väitöskirjaa Pariisin syksyllä 1988. Suomessa hän kävi välillä suorittamassa asepalveluksen. Suomen Akatemialta saamansa jatkorahoituksen myötä Lehtonen pakkautui Ladaan puolisonsa ja kahden kuukauden ikäisen poikavauvansa kanssa, ja perhe suuntasi takaisin Pariisiin tutkimusaineistojen pariin.

Opin rohkeasti kyselemällä. Tyhmintähän on teeskennellä jotain, mitä ei tiedä tai osaa.

Kolmen Pariisissa vietetyn vuoden jälkeen Lehtonen palasi perheineen Suomeen. Hän väitteli historian alalta tohtoriksi Fortuna, Money, and the Sublunar World. Twelfth-century Ethical Poetics and the Satirical Poetry of the Carmina Burana -nimisellä tutkimuksellaan vuonna 1996. Väitöskirjan jälkeen hän jatkoi tutkijana Renvall-instituutissa. Lopulta hänestä tuli myös yksikön määräaikainen johtaja.

– Tutkijan ura oli se, mikä minua kiinnosti. Kun välillä ei ollut tutkimusrahoitusta, niin tein käännöstöitä. Ajattelin silloin, että humanistisen alan tutkijan ura ei ole ura vaan elämäntapa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) pääsihteeriksi pääseminen oli Tuomas Lehtoselle yllätys. Hän haki tehtävää tosissaan, mutta ei uskonut tulevansa valituksi.

– Alussa työ pelotti ja jännitti. Kaikkiin tilanteisiin menin ensimmäistä kertaa enkä etukäteen tiennyt, mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi olla. Opin rohkeasti kyselemällä. Tyhmintähän on teeskennellä jotain, mitä ei tiedä tai osaa.

SKS on yhdistyksenä itsenäinen toimija, vaikka saakin valtionavustusta.  Lehtosen tehtävänä on luovia kaikkien rahoitusmuotojen välillä ja huolehtia toimintaedellytyksistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa työskentelee tällä hetkellä lähes sata henkilöä. Kokoluokaltaan se vastaa yhtä isoa yliopiston laitosyksikköä.

– Normaaliin työviikkoon kuuluu paljon kokouksia ja tapaamisia. On osattava rakentaa aikataulunsa niin, että ne eivät syö kaikkia voimia. Haluan mennä kokouksiin hyvin valmistautuneena ja toivon, että niistä seuraa aina jotain konkreettista.

Tuomas Lehtosen aikana SKS:n yhtenäisyyttä on vahvistettu, kehitetty tutkimusta, arkistoja ja kirjastoa sekä kustannustoimintaa ja vahvistettu kirjallisuusvientiä. Avoimet verkkopalvelut ja julkaisut sekä digitaalisten aineistojen tarjoaminen ja hyödyntäminen ovat olleet keskeisellä sijalla. Seura julkaisee verkossa mm. suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita, kansallisbiografiaa ja Suomen Kansan Vanhojen runojen tietokantaa

Seurassa toimii kansanrunousarkisto, kirjallisuusarkisto, tieteellinen kirjasto, kustantamo, tutkimusosasto ja kirjallisuusvientiä edistävä FILI. Eri osastoilla on omat johtajansa, tosin Lehtonen itse johtaa pääsihteeriyden ohessa tutkimusosaston toimintaa.

– Jokaisella osastolla on asiantuntijajohtaja. Osallistun vain sellaisiin päätösprosesseihin, joissa minua tarvitaan. Tutkimusosaston kautta saan olla tutkimustyön tuntumassa. On hienoa päästä luomaan muille edellytyksiä tehdä tutkimusta.

Johtotehtävissä olevat henkilöt ovat haluttuja erilaisiin yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin. Lehtonen on opetellut valikoimaan luottamustehtävät, joihin hän osallistuu.

– On osattava valita, mihin kannattaa mennä mukaan ja mihin pystyy aikaansa käyttämään. On turhauttavaa hoitaa sellaisia luottamustehtäviä, joihin ei ole mitään vetoa. Suomen Rooman-instituutin säätiön hallituksen puheenjohtajana olen ilolla. Se on jotain, mistä olen innoissani. Olen aikanaan itse saanut työskennellä Villa Lantessa. Sen hallituksessa olen oppinut paljon sitä, miten edellytykset tutkimuslaitokselle luodaan yhdessä akateemisten, hallinnon ja talouselämän osaajien kanssa. Lisäksi olen ollut mukana Suomen Viron-instituutin toiminnassa. Akateemisen maailman ulkopuolelle toimin paraikaa Suomen Saunaseuran puheenjohtajana. Näiden lisäksi hän toimii joissakin tiede- ja kulttuuriorganisaatioiden hallituksissa ja valtuuskunnissa sekä erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Kuva: Gary Wornell​
Kuva: Gary Wornell​

Tuomas M.S. Lehtosen nykyisiä luottamustehtäviä

Takaisin