Takaisin

Tuomas Lehtonen

Tuomas Martti Samuel Lehtonen
8.1.1960, Helsinki

Filosofian kandidaatti (FM) 1987 (yleinen historia), filosofian lisensiaatti 1994 ja filosofian tohtori 1996 (historia), Helsingin yliopisto
Euroopan historian dosentti 1999, Helsingin yliopisto

Pääsihteeri 2004-, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Johtaja 2001–2004, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto
Tutkija 1988–2000
Toimitussihteeri 1987–1988, Tiede & Edistys -lehti

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet, keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus, keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus, retoriikka ja poetiikka

Tekstit: Tuomas Lehtonen ja Riitta-Ilona Hurmerinta
Kuva: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

"SKS on alusta"

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) tallentaa ja tutkii suomalaista kulttuuria. Vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura on alusta lähtien rakentanut suomalaisesta itseymmärrystä, kehittänyt suomen kieltä ja kirjallisuutta ja edistänyt kirjallisuuden ja kansanperinteen tallentamista ja tutkimista. Se on vanhin edelleen toimiva suomalainen kirjankustantaja. Kokonaisuutena SKS on ainutlaatuinen humanistinen osaamiskeskus ja se ylläpitää keskeistä tutkimuksen infrastruktuuria.

– Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on monipuolisempi tieteellinen yhdistys kuin kukaan koskaan uskoo. Minullekin talon toimintojen laajuus valkeni vasta nykyisen työtehtäväni myötä, kertoo pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen.

SKS:n arkistot muodostavat ainutlaatuisen suullisen ja kirjallisen kulttuurin tietovarannon, jota tukee kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Seura on merkittävin humanistisen alan tiedekustantaja Suomessa ja samalla se tuottaa yleistajuisia tietokirjoja ja tilauskirjoja.  SKS:n talolla järjestetään erilaisia tilaisuuksia eikä tilojen käytöstä peritä vuokraa. Verkkosivujen kautta kuka tahansa pääsee hyödyntämään SKS:n palveluja ja materiaaleja.

Kuvat: Gary Wornell​​
Kuvat: Gary Wornell​​

– Globaalin kirjabisneksen äärelle pääsee FILIn kautta, joka on osa yhdistystämme. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kantoi organisointi- ja talousvastuun Frankfurtin Kirjamessujen teemamaahankkeesta vuonna 2014.

Tuomas Lehtosen pääsihteeriyden aikana perustettu tutkimusosasto tarjoaa työtiloja tutkijoille ja jakaa vuosittain apurahoja. Tutkijaseminaarit ovat kaikille avoimia.

– Kokonaisuutena SKS on mielestäni alusta, jonka tehtävänä on mahdollistaa suomalaisen kulttuurin ja perinteen – niin menneen kuin nykyisenkin – tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Me olemme benchmark-kohde monelle muulle maalle nimenomaisesti kansanperinteen säilyttämisen ja arkistojemme sekä kirjallisuusviennin osalta.

Takaisin