Takaisin

Tuomas Heikkilä

Tuomas Mikael Heikkilä
26.1.1972, Helsinki

Filosofian maisteri 1996, filosofian lisensiaatti 1997 ja filosofian tohtori 2002 (yleinen historia), Helsingin yliopisto
European Diploma in Medieval Studies 1997 (keskiajantutkimus, Biblioteca Apostolica Vaticana)

Yleisen historian dosentti 2003–, Helsingin yliopisto
Yleisen historian ja kirkkohistorian dosentti 2006–, Helsingin yliopisto
Suomen historian dosentti 2013–, Turun yliopisto

Johtaja 2013–, Suomen Rooman-instituutti (Villa Lante), Rooma
Yleisen historian ja kirkkohistorian yliopistonlehtori 2003, 2005–2007, 2010–2013, Helsingin yliopisto
Vastuullinen johtaja, Studia Stemmatologica -tutkimusverkosto 2009–2012
Vastuullinen johtaja, Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa -tutkimushanke 2006–2011
Visiting Research Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala 2010
Yleisen historian professori 2004 ja 2008–2009, Helsingin yliopisto
Asiamies 2002–2007, Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Akatemiatutkija 2007, Suomen Akatemia
Euroopan historian tohtoriassistentti 2004 ja assistentti 1999–2003, Helsingin yliopisto
Tutkija 1998–2001, Diplomatarium Fennicum, Kansallisarkisto
Yleisen historian tutkija 1997–1998, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: sydänkeskiajan luostarilaitos, keskiaikaiset pyhimyskultit, keskiajan ja renessanssin kirjallinen kulttuuri, tietokoneavusteinen stemmatologia, digitaaliset ihmistieteet, aika myöhäisantiikista renessanssiin

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomen keskiajantutkimuksen seuran Valoisa keskiaika -palkinto 2012
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootion yliairut 2010
Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta 2010
Vuoden kristillinen kirja -palkinto (yhdessä Liisa Suvikummun kanssa) 2009
Kutsuttu Helsingin yliopiston Tiedemies-kunniakodin haltijaksi 2006
Vuoden tiedekirja -kunniamaininta 2006
Yrjö Koskinen -mitali 2006
Vuoden historiateos 2005
Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinto 2003
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootion priimustohtori 2003
Snellman-säätiön gradupalkinto 1997

Tekstit: Tuomas Heikkilä (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Darwin, banaanikärpäset ja keskiaikaiset tekstit

Tuomas Heikkilä on vuodesta 2005 lähtien johtanut yhdessä tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessorin Teemu Roosin kanssa tutkimusryhmää, joka on kehittänyt uusia tietokoneavusteisia työkaluja humanistitutkijoitten tarpeisiin.

Kaikki alkoi Heikkilän tutkiessa keskiaikaisen Pyhän Henrikin legendan polveutumista. Suomen kansalliskirjallisuuden vanhimman juuren keskiaikaisia toisintoja osoittautui olevan niin paljon, että niistä olisi saanut rakennettua useampia tekstin leviämishistoriaa kuvaavaa sukupuuta kuin maailmankaikkeudessa on arvioitu olevan atomeja. Tietokoneet ja algoritmit oli siis otettava avuksi. Roosin ja Heikkilän yhteistyön hedelmänä syntyi nyttemmin ympäri maailmaa käytetty metodi, joka nojaa yhtäältä esimerkiksi jokaiselle tietokoneenkäyttäjälle tuttuihin tiedostojen pakkausalgoritmeihin ja evoluutiobiologian alan menetelmiin, toisaalta taas keskiaikaisen alkuperäisaineiston tulkintaan.

Vuosina 2009–2012 Heikkilä johti Studia Stemmatologia -verkostoa. Suomen Kulttuurirahaston Tieteen työpaja -rahoituksella toteutettu hanke toi yhteen nelisenkymmentä huippututkijaa tusinalta eri tieteenalalta, yli kymmenestä maasta ja viideltä mantereelta. Tavoitteena oli ratkoa juuri stemmatologian, tekstien kehitys- ja polveutumishistorian pulmia, jotka ovat aivan keskeisiä vaikkapa historiantutkimuksen, teologian ja kirjallisuudentutkimuksen kannalta. Yhteistyön tuloksena monet ikiaikaiset kysymysmerkit saivat vastauksensa, ja usea monitieteinen tutkimusasetelma nytkähti parissa vuodessa enemmän eteenpäin kuin useaan vuosikymmeneen. Nyttemmin verkoston piirissä on siirrytty yhä enemmän tutkimaan myös muun kuin kirjallisen kulttuurin stemmatologiaa: musiikkia, suullisia tarinoita ja kalentereita.

Kuva: Tuomas Heikkilän arkisto.

 

Takaisin