Takaisin

Tuija Pulkkinen

Tuija Kaarina Pulkkinen
30.7.1956, Pihlajavesi

Valtiotieteiden kandidaatti 1982 (poliittinen historia), valtiotieteiden lisensiaatti 1989 ja valtiotieteiden tohtori 1996 (käytännöllinen filosofia); Helsingin yliopisto

Naistutkimuksen professori 2008-, Helsingin yliopisto
Akatemiaprofessori 2011–2015, Suomen Akatemia
Käytännöllisen filosofian dosentti 1998, Helsingin yliopisto
Poliittisen historian dosentti 2002, Turun yliopisto
Valtio-opin, filosofian ja naistutkimuksen dosentti 2002, Jyväskylän yliopisto

J.V. Snellmanin koottujen teosten toimitus, Valtioneuvoston kanslia (1983–1991); Suomen Akatemia /HY, tutkimusassistentti (1991–1995), tutkija (1996–1997), vanhempi projektitutkija (1998–2003); Jyväskylän yliopisto, professori (2003–2007).

Tutkijana maailmalla: Freie Universität, Berlin (1986); U. California Santa Cruz (1991–1994); U. Greifswald (1998–1999); U. Minnesota (2002); U. Manchester (2007–2009); U. Paris 8 (2012).

Tutkimusteemat: Poliittisesti ajatteleminen ja käsitteet, feministinen teoria, poliittinen teoria, filosofian historia, käsitehistoria, saksalainen idealismi. 

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta Tuhatissa

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Tuija Pulkkinen (Suvi Uotinen, toim.)

Uutta tieteenalaa perustamassa ja vahvistamassa

Minulla on ollut ilo nähdä kokonaisen uuden kansainvälisen tieteenalan muodostuvan, ja vielä niin tärkeästä asiasta kuin sukupuolten välinen tasa-arvo ja koko sukupuolen ilmiö. On itse asiassa hämmästyttävää, että yliopistoissa ei juuri  ennen 1960-lukua pohdittu sukupuolta, joka kuitenkin kulttuurisena järjestyksenä koskettaa jokaista meistä.

Arvostan valtavasti niitä itseäni yhtä sukupolvea vanhempia naisia, jotka feminismin toisen aallon myötä laittoivat alulle akateemisen naistutkimuksen. Sukupuolentutkimuksen Seuran, entisen Naistutkimuksen seuran (SUNS), puheenjohtajana kannan eteenpäin tätä traditiota. Olen tavattoman ylpeä siitä, että SUNS järjestää vuosittain Sukupuolentutkimuksen päivät ja julkaisee neljä kertaa vuodessa jäsenille kotiin kannettavaa Sukupuolentutkimus -lehteä.

Helsingin yliopistossa järjestetään suuria alan konferensseja: Christina Conference of Gender Studies on jo muodostunut kansainväliseksi brändiksi.

Christina Conference of Gender Studies 2013 keynote-puhujat ja järjestäjät kukitettuina konferenssin päätteeksi Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Davina Cooper (vas), Nina Järviö, Tuija Pulkkinen, Kaisa Pekkala ja Tina Chanter.​
Christina Conference of Gender Studies 2013 keynote-puhujat ja järjestäjät kukitettuina konferenssin päätteeksi Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Davina Cooper (vas), Nina Järviö, Tuija Pulkkinen, Kaisa Pekkala ja Tina Chanter.​

Pohjoismaat ovat sukupuolen muutoksen, politisoinnin, ja ajattelun alalla maailmassa tärkeä paikka. Tänne katsotaan muualta, oli sitten kyse äitiyslomista ja koti-isistä, kehitysavun liittämisestä sukupuolen valtavirtaistamiseen tai akateemisesta tutkimuksesta. Pohjoismaisten yliopistojen kesken on paljon yhteistyötä. Haaveeni on, että Suomi loistaisi maailmalla yhtä kirkkaasti kuin Ruotsi tässä asiassa.  InterGender on pohjoismaisesti vedetty alan tohtorikoulutuksen yhteistyökonsortio, jossa on mukana keskeisiä Eurooppalaisia alan keskuksia. Olen ollut pitkään InterGenderin kanssa kehittämässä kansainvälistä yhteistyötä tohtorinkoulutuksessa.  

Feministisen filosofian alalla on oma kansainvälinen järjestönsä, International Association of Women in Philosophy (IAPh), jonka hallituksessa olen toiminut pitkään. IAPh symposiumit ovat laajentaneet näkökenttää USA:n ja Euroopan parista Aasiaan ja Australiaan – feminististä filosofiaa tehdään ympäri maailmaa.

Pulkkinen avaamassa XV International Association of Women Philosophers (IAPh) Symposium. Alcala de Henares yliopistossa Espanjassa, 24.6.2014. sekä johtamassa puhetta Judith Butlerin keynote -esitelmän jälkeen.

Pariisi 8 -yliopistossa vietettiin viime vuonna Euroopan ensimmäisen sukupuolentutkimuksen alan tutkintoja antavan instituution 40-vuotisjuhlia. Olin mukana kutsuttuna esitelmöitsijänä, kun Pariisissa puhuttiin alan institutionalisoitumisesta ja globalisoitumisesta.

Pulkkisen haastattelu ranskalaisella France Culture radiokanavalla 28.5.2014. Genre: Une question internationale (3/4) : existe-t-it des études de genre à l’européenne?

Takaisin