Takaisin

Tuija Pulkkinen

Tuija Kaarina Pulkkinen
30.7.1956, Pihlajavesi

Valtiotieteiden kandidaatti 1982 (poliittinen historia), valtiotieteiden lisensiaatti 1989 ja valtiotieteiden tohtori 1996 (käytännöllinen filosofia); Helsingin yliopisto

Naistutkimuksen professori 2008-, Helsingin yliopisto
Akatemiaprofessori 2011–2015, Suomen Akatemia
Käytännöllisen filosofian dosentti 1998, Helsingin yliopisto
Poliittisen historian dosentti 2002, Turun yliopisto
Valtio-opin, filosofian ja naistutkimuksen dosentti 2002, Jyväskylän yliopisto

J.V. Snellmanin koottujen teosten toimitus, Valtioneuvoston kanslia (1983–1991); Suomen Akatemia /HY, tutkimusassistentti (1991–1995), tutkija (1996–1997), vanhempi projektitutkija (1998–2003); Jyväskylän yliopisto, professori (2003–2007).

Tutkijana maailmalla: Freie Universität, Berlin (1986); U. California Santa Cruz (1991–1994); U. Greifswald (1998–1999); U. Minnesota (2002); U. Manchester (2007–2009); U. Paris 8 (2012).

Tutkimusteemat: Poliittisesti ajatteleminen ja käsitteet, feministinen teoria, poliittinen teoria, filosofian historia, käsitehistoria, saksalainen idealismi. 

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta Tuhatissa

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Tuija Pulkkinen (Suvi Uotinen, toim.)

Monitieteisyys on sukupuolentutkijan valtti

Esittelen itseni usein toivottoman monitieteiseksi: maisterin- ja tohtorintutkintoni Helsingin yliopistossa ovat kahdelta suuntautumiseltaan hyvin erilaiselta humanistisella alalta, yhtäältä filosofiassa ja toisaalta historiantutkimuksessa, ja professoriksi minut on valittu ensin valtio-opin oppiaineeseen ja sitten sukupuolentutkimukseen.

Juuri tämän monitieteisyyden vuoksi tunnen oloni erityisen hyväksi sukupuolentutkimuksessa, joka jo perusteiltaan tieteenalana on äärettömän monitieteinen. Sukupuolentutkimus on myös poikkeuksellisesti pystynyt ylläpitämään tämän monitieteisen luonteensa samalla kun se on kehittynyt tieteenalaksi. Sukupuolentutkimusta sanotaankin sen vuoksi joskus transtieteenalaksi. Tasapainottelu yhtäältä oman tieteenalaluonteen kehittämisen ja toisaalta monialaisena useilta suunnalta tulevia ideoita yhdistävänä avoimena ja uuteen innostavana kenttänä pysymisen välillä on arkipäivää sukupuolentutkimuksessa.

Sanotaan, että tällaiset monitieteiset alat ovat tulevaisuutta yliopistossa. Itse pidän laadun kannalta hyvin tärkeänä balanssia: tarvitaan yhtäältä laatuun ja tietynasteiseen toistoon keskittynyt hyvin resursoitu sukupuolentutkimuksen oma tieteenala ja toisaalta aktiivisen verkkomaisen avoimuuden ylläpito muilla tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä. Ja näiden pitää olla hyvässä tasapainossa. Sukupuolentutkimuksessa tätä on perinteisesti kutsuttu kaksoisstrategiaksi.

Minut kutsuttiin puhumaan sukupuolentutkimuksesta, kun Kingstonin yliopistossa Lontoossa järjestettiin konferenssi transdisiplinaarisuudesta.  Esitelmä on kuultavissa podcastina:

Pulkkisen kutsuttu esitelmä Kingstonin yliopistossa, Centre for Research in Modern European Philosophy : Disciplinarity and Transdisciplinarity in Gender Studies 18.5.2012.

Tuija Pulkkinen (oik.)  Ateenassa World Congress of Philosophy -tapahtumassa International Association of Women Philosophers -järjestön hallituksen jäsenien Waltraud  Ernstin ja Susanne Lettowin kanssa kesällä 2013.​
Tuija Pulkkinen (oik.) Ateenassa World Congress of Philosophy -tapahtumassa International Association of Women Philosophers -järjestön hallituksen jäsenien Waltraud Ernstin ja Susanne Lettowin kanssa kesällä 2013.​

 

Takaisin