Takaisin

Tuija Pulkkinen

Tuija Kaarina Pulkkinen
30.7.1956, Pihlajavesi

Valtiotieteiden kandidaatti 1982 (poliittinen historia), valtiotieteiden lisensiaatti 1989 ja valtiotieteiden tohtori 1996 (käytännöllinen filosofia); Helsingin yliopisto

Naistutkimuksen professori 2008-, Helsingin yliopisto
Akatemiaprofessori 2011–2015, Suomen Akatemia
Käytännöllisen filosofian dosentti 1998, Helsingin yliopisto
Poliittisen historian dosentti 2002, Turun yliopisto
Valtio-opin, filosofian ja naistutkimuksen dosentti 2002, Jyväskylän yliopisto

J.V. Snellmanin koottujen teosten toimitus, Valtioneuvoston kanslia (1983–1991); Suomen Akatemia /HY, tutkimusassistentti (1991–1995), tutkija (1996–1997), vanhempi projektitutkija (1998–2003); Jyväskylän yliopisto, professori (2003–2007).

Tutkijana maailmalla: Freie Universität, Berlin (1986); U. California Santa Cruz (1991–1994); U. Greifswald (1998–1999); U. Minnesota (2002); U. Manchester (2007–2009); U. Paris 8 (2012).

Tutkimusteemat: Poliittisesti ajatteleminen ja käsitteet, feministinen teoria, poliittinen teoria, filosofian historia, käsitehistoria, saksalainen idealismi. 

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta Tuhatissa

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Tuija Pulkkinen (Suvi Uotinen, toim.)

Ajatukset tekevät ja käsitteet liikuttavat

Tämänhetkinen oma ja tutkimusryhmäni tutkimus kohdistuu oman aikamme feministiseen teoriaan. Kyse on ajatusten tutkimisesta, ja käsitteet ja niiden käyttö ovat siinä olennainen ulottuvuus.

Käsitteiden ja ajatusten tutkimus edellyttää historiallisten tilanteiden tajua ja laajaa historiatietoisuutta esimerkiksi feministisen ajattelun menneisyydestä. Se edellyttää myös filosofista taitoa kykyä eritellä merkityksiä tarkasti, täsmällisesti ja hienovaraisesti.

Meidän täytyy tuntea filosofinen kirjallisuuden perinne, sen toistamat ajatukset ja sen muodostamat vastakkainasettelut. Tarkkailemme kuitenkin ensi sijassa sitä, mitä keskeisillä käsitteillä tutkimissamme teksteissä tehdään: miten niillä politikoidaan toisia käsityksiä vastaan ja miten niillä muodostetaan todellisuutta. Tutkimusotteessamme on erityistä se, että siinä yhdistyvät filosofian perinne,  historiallisen ajan ja paikan taju ja kyky ajatella poliittisesti.

Ajattelun tutkiminen tuntuu abstraktilta, mutta tutkimustamme motivoi se, että ajatukset ja käsitteet ovat väkevä voima maailman muuttumisessa ja muuttamisessa.

Sukupuolen ajattelu ja uudet käsitteet siihen liittyen ovat muuttaneet maailmaa viimeisten vuosikymmenten aikana ennen näkemättömällä tavalla. Esimerkiksi käsitteellinen erottelu ”sex”/”gender”, joka sisältää ajatuksen epäjatkuvuudesta biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä, on jo heivauttanut hurjasti maailmaa: se on muuttanut ihmisten kokemuksia itsestään ja liikuttanut kulttuurisia normeja. Sukupuolineutraalin avioliittolain käsittely Suomen eduskunnassa on vain yksi sen jäljistä.

Sukupuolijärjestyksen muutos on ehkä yksi länsimaisen maailman suurista yhteiskunnallisista tapahtumista ja erityinen hetki ihmiskunnan historiassa. Miten tämä on tapahtunut ja miten se tapahtuu tällä hetkellä? Sitä analysoimme ja siihen muutokseen osallistumme omalla tutkimuksellamme.

Linnan juhlien jatkoilla 2014 Ravintola dtm:ssä Pulkkisen (vas.) ja Sarah Greenin kanssa skoolaamassa Pekka Haavisto, illan isäntä Ville Ylikahri ja Antonio Flores.​ Kuvan otti illan toinen isäntä, Karri Nieminen.​
Linnan juhlien jatkoilla 2014 Ravintola dtm:ssä Pulkkisen (vas.) ja Sarah Greenin kanssa skoolaamassa Pekka Haavisto, illan isäntä Ville Ylikahri ja Antonio Flores.​ Kuvan otti illan toinen isäntä, Karri Nieminen.​

 

Takaisin