Takaisin

Timo Vihavainen

Timo Juhani Vihavainen
9.5.1947, Sulkava

Filosofian kandidaatti (yleinen historia) 1970, lisensiaatti 1983 ja tohtori 1988 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Venäjän tutkimuksen professori 2002–2015, Helsingin yliopistossa
Suomen Akatemian vanhempi tutkija 2000–2002
Suomen Pietarin-instituutin johtajana 1998–2000
Vt. Itä-Euroopan historian assistentti Helsingin yliopistossa 1980–1998 (keskeytyksin)
Peruskoulun opettajana Vantaalla1975–1980

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat
- Suomi Neuvostoliiton lehdistössä
- Normit ja arvot Neuvostoliitossa 1920–50- luvuilla
- Yleinen mielipide Neuvostoliitossa 1920–30-luvuilla
- Intelligentsija ja pikkuporvarillisuus Neuvostoliitossa
- Suomen ja Neuvostoliiton suhteet ja naapurikuva
- Kulutus ja kulutusideologia Venäjällä ja Neuvostoliitossa

Palkinnot
Kunniatohtori 2005, Petroskoin yliopisto
Ystävyyden kunniamerkki 2014, Venäjän valtio
Vuoden paras historiateos 2014 kirjasta ”Vanhan Venäjän paluu, Historian Ystäväin Liitto

Tekstit: Timo Vihavainen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Mikä Venäjässä on kiinnostanut

Neuvostoliitto esiintyi aikoinaan ”toisena maailmana”, joka tarjosi vaihtoehdon kapitalistiselle maailmalle. Siellä esitettiin sangen dogmaattisia väitteitä tämän vaihtoehdon tieteellisyydestä ja sen tuottamista tuloksista. Toisin kuin monet muut, en nähnyt mitään syytä ottaa näitä väitteitä täydestä, mutta olin sen sijaan hyvin kiinnostunut näkemään, mitä niiden takana todellisuudessa oli.

Venäjä osoittautui hyvin kiinnostavaksi ja sympaattiseksi maaksi, jota groteski järjestelmä piti otteessaan. Ymmärsin joka tapauksessa, ettei se, mitä Venäjällä tapahtuu, ole ainutlaatuista. Myös muualla älyllinen epärehellisyys näytteli suurta osaa. Itse asiassa Venäjän älymystö näytti olevan siitä vapaampi kuin länsimainen.

Niinpä kiinnostuin sekä Neuvostoliiton että oman maamme toisistaan muodostamasta naapurikuvasta ja älymystöstä ja sen roolista. Tämän kuvan nopea ja dramaattinen muuttuminen eri historiallisina kausina tarjosi paljon ainesta pohdiskelulle ja ymmärsin, miten tärkeää on lakata kuvittelemasta, että edes tutkija seisoisi jossakin kiinteässä pisteessä. Historiallisen kehityksen vaikutus siihen, miten asioita ymmärrämme, tulee koko merkityksessään esille vasta sitten, kun eri aikakausien näkemyksiä tarkastellaan niiden konkreettisissa ilmenemismuodoissa. Venäjän ja myös Suomen 1900-luku tarjosi tähän erinomaista aineistoa.

Toisaalta edeltävä vuosisata, 1800-luku osoittautui myös hyvin palkitsevaksi mielenkiinnon kohteeksi tarjotessaan myöhemmän groteskiuden vertailukohdaksi toisenlaisen todellisuuden, jossa myöhemmät ideat olivat vasta nupullaan.

Timo Vihavainen sai Ystävyyden kunniamerkin helmikuussa 2014. Se on Venäjän valtion myöntämä korkea-arvoinen tunnustus.​​
Timo Vihavainen sai Ystävyyden kunniamerkin helmikuussa 2014. Se on Venäjän valtion myöntämä korkea-arvoinen tunnustus.​​

 

Takaisin