Takaisin

Timo Honkela

4.8.1962 Kalajoki – 9.5.2020

Filosofian maisteri 1989 (tietojenkäsittelyoppi), Oulun yliopisto
Filosofian tohtori 1998 (informaatiotekniikka), Teknillinen korkeakoulu

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto, 2014-2018

Johtava tutkija 2006–2013, Teknillinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto
Vt. professori 2003–2005, Teknillinen korkeakoulu
Toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja 2000–2002, Gurusoft Oy
Professori 1998–2000, Taideteollinen korkeakoulu
Tutkija 1994–1999, Teknillinen korkeakoulu
Tutkija 1990–1994, VTT
Tutkija 1987–1989, Sitra
Assistentti ja luennoitsija 1985­–1987, Oulun yliopisto

Tutkimusteemat
Laskennallinen semantiikka ja pragmatiikka, sosio-kognitiivisten järjestelmien mallit, tekoälytutkimuksen filosofia ja sovellukset humanistisissa ja ihmistieteissä

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Teksti: Timo Honkela (Kaija Hartikainen, toim.)

Tietämisen mysteeriä selvittämässä

Tiedosta, tietämisestä ja ymmärtämisestä on kirjoitettu valtava määrä tieteellisiä artikkeleita monilla eri aloilla kielitieteestä psykologiaan. Filosofit ovat vuosisatojen ajan tarkastelleet maailmaa koskevan tiedon luonnetta. Voiko kaiken sanotun lisäksi enää tuoda esille mitään olennaisesti uutta? Timo Honkelan mukaan voi.

Keskeinen perustelu on mahdollisuus mallintaa tietoon liittyviä erilaisia prosesseja ja ilmiöitä tietokoneiden avulla. Tietokoneet korvaavat osittain kynän ja paperin tietoa koskevien teorioiden ja mallien muotoiluvälineenä. Honkelan mukaan tärkeitä erotteluita ovat esimerkiksi jaot kielelliseen ja ei-kielelliseen, kokemusperäiseen ja välilliseen sekä yksilölliseen ja yhteisölliseen tietoon.

Tietokoneiden avulla voidaan rakentaa sosiokognitiivisia malleja esimerkiksi kielten muovautumisesta, symbolisten esitysmuotojen oppimisesta ja käytöstä, yhteisöllisistä esitysmuotojen ja käsitejärjestelmien rakentamisesta sekä kielten ja käsitteiden käytön subjektiivisesta ja kontekstuaalisesta luonteesta. Teorioita ja malleja rakennetaan eri abstraktitasoilla ja niitä suhteutetaan perinteiseen humanistiseen ja yhteiskunnallisen ymmärrykseen.

Honkelan pitkäaikaisena tavoitteena on ollut rakentaa merkityksen teoriaa, jossa edellä mainitut yksilöllisyyden ja kontekstuaalisuuden teemat otetaan vakavasti huomioon empiirisinä ilmiöinä. Matkan varrella hän on yhteistyökumppaniensa kanssa analysoinut erilaisten oppimista simuloivien mallien avulla esimerkiksi Grimmin veljesten satuja, internetin keskusteluryhmiä, haastatteluita, USAn presidenttien puheita, Shakespearen sonetteja, abstraktia taidetta, ihmisen liikkumista ja sen sanallista kuvailua sekä historiallisia sanomalehtiartikkeleita.

Kuvallisen ja sanallisen informaation välillä on pitkä matka, jonka luonteesta saa jopa parhaiten tietoa rakentamalla järjestelmiä, joilla halutaan tehdä tämä muunnos automaattisesti. Kuva: Timo Honkela
Takaisin