Takaisin

Timo Honkela

4.8.1962 Kalajoki – 9.5.2020

Filosofian maisteri 1989 (tietojenkäsittelyoppi), Oulun yliopisto
Filosofian tohtori 1998 (informaatiotekniikka), Teknillinen korkeakoulu

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto, 2014-2018

Johtava tutkija 2006–2013, Teknillinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto
Vt. professori 2003–2005, Teknillinen korkeakoulu
Toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja 2000–2002, Gurusoft Oy
Professori 1998–2000, Taideteollinen korkeakoulu
Tutkija 1994–1999, Teknillinen korkeakoulu
Tutkija 1990–1994, VTT
Tutkija 1987–1989, Sitra
Assistentti ja luennoitsija 1985­–1987, Oulun yliopisto

Tutkimusteemat
Laskennallinen semantiikka ja pragmatiikka, sosio-kognitiivisten järjestelmien mallit, tekoälytutkimuksen filosofia ja sovellukset humanistisissa ja ihmistieteissä

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Teksti: Timo Honkela (Kaija Hartikainen, toim.)

Filosofista pohdiskelua videolle opiskelukäyttöön

Sairauden aiheuttama korostunut tietoisuus yksittäisen ihmisen elämän äärellisyydestä on tuonut monenlaisia uusia teemoja ja kehityspolkuja ajatteluun koskien akateemista tutkimusta ja opetusta. Timo Honkela ei ole koskaan ollut mittareiden puolestapuhuja, koska mittarit eivät voi tavoittaa todellisuuden valtavaa moninaisuutta sitä ja ihmisten tekemisiä kunnioittavalla tavalla.

Lyhyellä tähtäimellä mitattavat tulokset vaikuttavat Honkelan nykytilanteessa entistäkin pinnallisemmilta, vaikka hän ymmärtääkin päätöksentekijöiden toiveen saada välineitä päätöksentekoon. Tieteessä tapahtuu -lehden kirjoituksessa ”Vaikutuksen ja vuorovaikutuksen arviointia” (Vol 31, Nro 1, 2013) Honkela toteaa esimerkiksi seuraavaa:

”Epävirallisella vuorovaikutuksella ja puheella on nykytieteessäkin tärkeä rooli, vaikka mittaaminen perustuu nykyisin vain määrämuotoiseen kirjalliseen tuotantoon.”

Honkela ei kuitenkaan halua tyystin tyrmätä mittaamista, mutta muistuttaa määrällisen ja laadullisen tiedon eroavasta luonteesta. Joissakin tapauksissa ja joillakin järjestelyillä laadullista voidaan tarkastella määrällisen kautta, mutta silloin tarkasteltavia tekijöitä pitää olla hyvinkin suuri määrä. Aiheeseen läheisesti liittyvissä laskennallisen kielitieteen merkitysopillisissa malleissa voi olla mukana jopa miljoonia muuttujia.

Pohdiskellessaan mahdollisuuksia edistää verkkopohjaista opetusta Honkela päätti aloittaa erilaisten opiskeluun soveltuvien aktiivisen esitysten videoinnin. Ajatuksena on tuottaa pieniä moduleja, joita voi hyödyntää erilaisten kokonaisuuksien osana ja yhdistettyinä vuorovaikutuksellisiin opetustilanteisiin. Esimerkki tällaisesta videosta on Honkelan pitämä esitelmä aiheesta “On Knowledge”.

Timo Honkela pitämässä On Knowledge -aiheista esitystä videolle Leppävaaran kirjastossa Espoossa. Kuva: Nelli Honkela
Takaisin