Takaisin

Terhi Ainiala

Terhi Tuulikki Ainiala
4.7.1967 Pukkila

Filosofian maisteri 1991 ja filosofian tohtori 1997 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto, suomen kielen yliopistonlehtori, 2012-

Kotimaisten kielten keskus 1991–2011: tutkija, erikoistutkija, tutkimusosaston johtaja
Suomen Akatemia, tutkimusassistentti 1995–1997 (virkavapaalla Kotuksen tehtävästä tämän ajan)
Suomen kielen dosentti 2003, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: nimistöntutkimus, ennen kaikkea sosio-onomastiikka ja kaupunkinimistön tutkimus; slangintutkimus

Tekstit: Terhi Ainiala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Tieteellistä toimintaa

Yliopistonlehtori ja nimistöntutkija Terhi Ainiala on mukana useissa tutkimushankkeissa ja osallistuu monenlaiseen muuhun tieteelliseen toimintaan.

Tutkimusprojektit:

 • Merellisen Helsingin historiaa paikannimistön ja arkeologian näkökulmasta
 • Suurkaupungin kerrostumat: humanistista kaupunkitutkimusta
 • Nimeä etsimässä: keskustelunanalyyttinen ja onomastinen tutkimus nimien käytöstä keskusteluissa
 • Suomen Akatemian tutkimushanke 2007–2009: Nimimaiseman muutos Helsingin sosiolingvistisesti moninaistuvissa kaupunginosissa
 • Kaupunkinimistö, yhteistyöhanke (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Joensuun yliopisto), 2001–2003.
 • Paikannimistön muuttuminen, yhteistyöhanke (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, 1996–1999

Muuta tieteellistä toimintaa

 • NORNAn (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) puheenjohtaja 2012–2016
 • ICOSin (International Council of Onomastic Sciences) johtokunnan jäsen 2008–2014, terminologiatyöryhmän jäsen 2009–
 • Toimitusneuvostojen jäsen: Namn och bygd, tidskrift för nordisk namnforsking; Onomastica Uralica; Kielikello. Lisäksi Hiidenkivi 2010–2011.
 • Julkaisufoorumin kielitieteen asiantuntijapaneelin jäsen 2012–
 • Kotikielen Seuran johtokunnan jäsen 2011–
 • Traditions- och språkvetenskapliga kommittèn, Svenska litteratursällskapet i Finland: jäsen, 2008–
Takaisin