Takaisin

Terhi Ainiala

Terhi Tuulikki Ainiala
4.7.1967 Pukkila

Filosofian maisteri 1991 ja filosofian tohtori 1997 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto, suomen kielen yliopistonlehtori, 2012-

Kotimaisten kielten keskus 1991–2011: tutkija, erikoistutkija, tutkimusosaston johtaja
Suomen Akatemia, tutkimusassistentti 1995–1997 (virkavapaalla Kotuksen tehtävästä tämän ajan)
Suomen kielen dosentti 2003, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: nimistöntutkimus, ennen kaikkea sosio-onomastiikka ja kaupunkinimistön tutkimus; slangintutkimus

Tekstit: Terhi Ainiala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Terhi Ainialan julkaisuja ennen vuotta 2012

Vertaisarvioituja artikkeleita:

Ainiala, Terhi – Halonen, Mia 2011: Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä. – Virittäjä 115, s. 193–220.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Miten Helsingistä puhutaan. – Virittäjä 114, s. 71–107.

Ainiala, Terhi 2010: Use of slang toponyms in Helsinki. – Nicolas Pepin & Elwys De Stefani (toim.), Eigennamen in der gesprochenen Sprache, s. 101–125. Tübingen: Narr Verlag.

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi – Wihuri, Elina 2010 [subscription year 2007]: The change in planned nomenclature in Vuosaari, Helsinki. – Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, Vol. 42, s. 213–235. Leuven.

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi 2010: Naming and making places: excavating the connection between nation-building and toponymic research. – Nadine Jädicke & Fergal Lenehanl (toim.), Language and the moulding of space: an interdisciplinary discussion, s. 11–32. Magdeburg: Meine Verlag.

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi 2009: Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki. – Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (toim.), Critical toponymies. The contested politics of place naming, s. 227–251. Farnham: Ashgate.

Paunonen, Heikki – Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi 2009: Industrial urbanization, working-class lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki. – Urban History 36, s. 449–472. Cambridge: Cambridge University Press.

Ainiala, Terhi 2008: Socio-onomastics. – Jan-Ola Östman & Jef Verschueren in collaboration with Eline Versluys (toim.), Handbook of Pragmatics 12, 2008 installment, s. 1–18. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi – Wihuri, Elina 2007: Asuntosäästäjien Tapiolasta Helsingin East Endiksi: kaava- ja taloyhtiönimistö Vuosaaren kasvun vuosikymmeninä. – Yhdyskuntasuunnittelu 45, s. 6–29.

Ainiala, Terhi 2006: Helsingin nimet. – Kaisu Juusela & Katariina Nisula (toim.), Helsinki kieliyhteisönä, s. 103–126. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi 2005: Urbaanin paikannimistön haasteita – kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. – Alue ja ympäristö 34: 1, s. 4–18.

Ainiala, Terhi ­ Vuolteenaho, Jani 2005: Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamana. – Virittäjä 109, s. 378–394.

Ainiala, Terhi 2005: Tutkimuskohteena kaupunkinimistö. – Terhi Ainiala (toim.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä, s. 10–25. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ainiala, Terhi 2004: Kaupungin paikat ja nimet: Tornion Suensaaren nimistö. – Virittäjä 108, s. 34–54.

Ainiala, Terhi 2004: Kadunnimet opastajina ja sivistäjinä: kesän 2002 keskustelun tarkastelua. ­– Virittäjä 108, s. 106–115.

Ainiala, Terhi 2003: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet. – Virittäjä 107, s. 207–225.

Ainiala, Terhi 2002: Finnish names of cultivated lands. – Onoma 37, s. 181–188.

Ainiala, Terhi – Pitkänen, Ritva Liisa 2002: Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan. – Virittäjä 106, s. 231–240.

Ainiala, Terhi – Pitkänen, Ritva Liisa 2002: Onomastic research in Finland. – Nyirkos, István (toim.), Onomastica Uralica 2. History of the study of toponyms in the Uralian languages, s. 81–119. Debrecen, Helsinki.

Ainiala, Terhi 2001: Nimistöntutkimus ja lähdekritiikki. – Virittäjä 105, s. 129–132.

Ainiala, Terhi 2000: Ortnamn i förändring. ­– Namn och bygd 88, s. 25–41.

Ainiala, Terhi 2000: Paikannimistön muuttuminen. – Virittäjä 104, s. 355–372.

Ainiala, Terhi – Komppa, Johanna – Mallat, Kaija – Pitkänen, Ritva Liisa 2000: Paikannimien käyttö ja osaaminen – nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa. – Virittäjä 104, s. 330–354.

Ainiala, Terhi 1997: On change in place names. – Namn och bygd 85, s. 75–92.

 

Monografioita, toimitettuja julkaisuja

Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221. 369 s. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mattfolk, Leila – Ainiala, Terhi (toim.) 2009: Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008. NORNA-rapporter 85. 168 s. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.

Ainiala, Terhi (toim.) 2005: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. 243 s. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ainiala, Terhi – Slotte, Peter (toim.) 2002: Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. 190 s. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.

Mallat, Kaija – Ainiala, Terhi – Kiviniemi, Eero (toim.) 2001: Nimien maailmasta. Kieli 14. 235 s. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Ainiala, Terhi 1997: Muuttuva paikannimistö. [Väitöskirja.] 272 s. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Takaisin