Takaisin

Tapio Bergholm

Tapio Hannu Antero Bergholm
14.6.1958, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1985, tohtori 1997 (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tohtori 2015 (Sosiologia), Itä-Suomen yliopisto

Historiantutkija 2000–2008, Erikoistutkija 2009-, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Visiting Fellow 1990–1991, Industrial Relations Research Unit, University of Warwick (Englanti)
Historiantutkija ja koulutussihteeri 1984–2000, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Suomen historian dosentti 1999-, Itä-Suomen yliopisto
Suomen ja Skandinavian historian dosentti 1998-, Helsingin yliopisto

Kesätöitä, projektitöitä ja sivutoimisia töitä mm. leiriohjaajana, sähkömies-roudarina, elokuvatuottajana, kolumnistina ja luennoitsijana

Toimituskunnan jäsen 2010–2011, Nordic Journal of Working Life Studies
Toimituskunnan jäsen 2008-, International Journal of Maritime History

Eettisen työryhmän jäsen 2013-, Työterveyslaitos
Puheenjohtaja 2012-, Suomen merihistoriallinen yhdistys
Puheenjohtaja 2007–2012, Työelämän tutkimusyhdistys ry
Hallituksen varapuheenjohtaja 2005-, International Commission for Maritime History

Tutkimusteemat
Työmarkkinahistoria, kuljetusalan ja erityisesti satamien historiaa sekä sukupuolijärjestelmän historia

Julkaisut

Palkinnot ja erityissaavutukset
Työväen Perinne – Arbetartraditionin myöntämä Paras työväentutkimus -palkinto 2008 (teoksesta Sopimusyhteiskunnan synty II)

Kuva: Itä-Suomen yliopisto
Tekstit: Tapio Bergholm (Tomas Sjöblom, toim.)

Tapio Bergholmin kirjallinen tuotanto

Tärkeimmät kirjat:

Kovaa peliä kuljetusalalla. Kuljetusalan ammattiyh­distystoimin­ta vuoteen 1924, Joensuu 1988.

Ammattiliiton nousu ja tuho. Kuljetusalan ammattiyhdistystoiminta ja työmarkkinasuhteiden murros 1944–1949, (Bibliotheca Historica 19 Suomen Historiallinen Seura ja Työpoliittinen tutkimus 166 Työministeriö), Helsinki 1997. (Väitöskirja)

Kovaa peliä kuljetusalalla. Kuljetusalan ammattiyhdistystoiminta vuosina 1925–1960, Turenki 1997.

Kovaa peliä kuljetusalalla. Kuljetusalan ammattiyhdistystoiminta vuosina 1960–1990, Otava, Keuruu 2000.

A Short History of SAK (the Central Organisation of Finnish Trade Unions), Valkeala 2003. (Toimitettu myös verkkoversio)

Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. SAK 1944–1956, Otava, Keuruu 2005.

Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. SAK 1956–1969, Otava, Keuruu 2007.

Kohti tasa-arvoa. Tulopolitiikan aika I. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969–1977, Otava, Keuruu 2012.

SAK:n historia, Valkealan Painokarelia 2013.

Kaksoissidoksen synty. Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen 19441969, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015. (Väitöskirja)

 

Tärkeimmät artikkelit:

”Åkarna och partihatet”, Historisk Tidskrift för Finland 4/1986.

”Kuljetusalan järjestöhistorian kovasta miehisyy­destä”, Työväentutkimus 2/1989.

”Unto Varjosen nousu SDP:n johtoon”, teoksessa Jännittävä työ­väenhistoria. Hannu Soikkasen 60-vuotisjuhlakirja 4.8.1990 (toim. Marja Rantala), Helsinki 1990.

”Oxfordista Warwickiin? Muuttuva työmarkkinatutkimus Yhdisty­neessä kuningaskunnassa”, Työelämän tutkimus 2/1991.

"Fienden har inte upphört att vara segerrik", Historisk Tidskrift för Finland 4/1991.

”Pöntöt pois”, teoksessa Mobilia 1993 (toim. Kimmo Levä ja Martti Pilz), Tampere 1993.

“Järjestökurilla työmaajuopottelua vastaan”, Alkoholipo­litiikka 3/1993.

“Some aspects of the dockers' resistance and subculture”, teoksessa Strikes and Social Change (ed. Pauli Kettunen), Turku Provincial Museum Publication Series 7, Turku 1993.

”Hårda kvinnor i Kotka. Könsbundna löneskillnader i de finländska hamnarna 19441947”, teoksessa Årbog for arbejdebevaebelsens historie 1993, Århus 1993.

”Satamien kova miehisyys”, teoksessa Miestä rakennetaan – Maskuliinisuuk­sia puretaan (toim. Jorma Sipilä ja Arto Tiihonen), Tampere 1994.

“Masculinity, Violence and Disunity: Waterfront Strikers and Strike­breakers in Finnish Ports in the 1920s and 1930s”, International Journal of Maritime History VIII, No. 1 (June 1996): 23–42.

”Uhoa, vastuunkantoa ja hapuilua – SKP, palkkaliikkeet ja lakot 1944–1947”, teoksessa Aave vai haave, (toim. Tauno Saarela et al.), Väki voimakas 15, Työväen Historian ja perinteen tutkimuksen seura, Saarijärvi 1998.

”Puoluesoturin pettymys - Mauno Koivisto ja ahtausyrittäjät 1949–50”, Historiallinen Aikakauskirja 2/1998.

”Automies: yksinäinen susi vai lauman jäsen”, teoksessa Suomalaisen työn historiaa: korvesta konttoriin, (toim. Raimo Parikka), Helsinki 1999.

(Tapio Bergholm & Kari Teräs:) “Female Dockers in Finland, c. 19001975: Gender and Change on the Finnish Waterfront”, International Journal of Maritime History XI, No. 2 (December 1999).

”Satamatyöläiset etsivät liittolaisia”, teoksessa Keulakuvia ja peränpitäjiä, (toim. Riitta Oittinen ja Marjatta Rahikainen), Vammala 2000.

(Kari Teräs & Tapio Bergholm:) “Dockers of Turku, c. 1880–1970”, in Dock Workers Volume I (eds. Sam Davies et al.), Ashgate, Gateshead 2000.

”Ay-liike ulkopolitiikan tekijänä”, Ulkopolitiikka 3/2001.

”Suomen autoistumisen yhteiskuntahistoriaa”, Teoksessa Viettelyksen vaunu. Autokulttuurin muutos Suomessa, (toim. Kalle Toiskallio), Helsinki 2001.

”Satamaliikenne ja yhteiskunta”, teoksessa Ali Pylkkänen, Tapio Bergholm & Kari Teräs: Satamillaan maa hengittää. Suomen satamaliiton historia 1923–2000, (toim. Kari Teräs), Jyväskylä 2002.

“Historieforskning och fackföreningsrörelse i Finland. Från organisationsbeskrivning till maktkamp, arbetskultur och arbetsvillkor”, Arbetarhistoria 34/2002 (Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek [103–104]).

”Edistysusko ja puolueviha”, teoksessa Työväki ja tunteet, (toim. Elina Katainen ja Pirkko Kotila), Väki voimakas 15, Työväen Historian ja perinteen tutkimuksen seura, Saarijärvi 2002,

”En internationell eller en nationell organisationsmodell?. De finlänska hamnarbetarna söker allianser”, teoksessa Lokalt och Internationellt. Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen, (red. Pauli Kettunen), Papers on labour history VI, Sälsskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland, Saarijärvi 2002.

”Työmarkkinajärjestöt ja Suomen lapsilisäjärjestelmän synty”, Yhteiskuntapolitiikka 1/2003, 63–76.

”Suomen säädeltyjen työmarkkinasuhteiden synty: palkkapäätös 19.6.1945”, Yhteiskuntapolitiikka 1/2005, 3–14.

”Kamp med eller mot varandra. Fackliga centralorganisationer i Finland 19441956”, Arbetarhistoria 1–2/2005, 56–63.

”Maalaisliitto murskattava? Punamullan talouspoliittinen välirikko ja vuoden 1954 eduskuntavaalit”, Historiallinen aikakauskirja 2/2005, 135–148.

”Yhtenäisten vappujuhlien mahdottomuus ja ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys”, teoksessa Työväestön rajat (toim. Matti Hannikainen), Väki voimakas 18, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Saarijärvi 2005, 90–102.

”Palkkapolitiikka ja lapsilisät 1947–1956”, Työväentutkimus 2005, 26–29.

”Moottorin pärinää ja pauketta”, teoksessa Täältä tulee nuoriso! 1950–79 (toim. Kai Häggman). WSOY Porvoo 2005.

”Tulonjaon murros ja vuoden 1956 yleislakko”, teoksessa Kansalaisvaikuttaminen ajassa (toim. Inkeri Ahvenisto ja Kirsi Mäki), Väki voimakas 19, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Vaajakoski 2006: 183–223.

”Wal-Mart: Globalisaation kova ydin?”, teoksessa Wal-Mart. Globalisaation kova ydin, (toim. Nelson Lichtenstein, suomenkielisen laitoksen toimittanut Tapio Bergholm) TSL, Helsinki 2006.

“Port Traffic and Structural Change in the Finnish Economy and Transport Network in the Twentieth Century”, International Journal of Maritime History XIX, No. 1 (June 2007).

“The Making of the Finnish Model: the qualitative change in Finnish corporatism in early 1960s”, Scandinavian Journal of History Vol. 34, No 1, 2009, 29–48.

“Transforming Foreign Policy Line – The Boycott of South African Trade by the Finnish Transport Workers' Union 19851992”, South African Journal of Economic History Vol. 24, No 1, 2009, 1–29.

(Tapio Bergholm & Juho Saari:) “Tapahtumaketju ja solmukohdat: Heikki Waris ja ammattiyhdistysliikkeen eheyttäminen 1964–1966”, Yhteiskuntapolitiikka 1/2010: 3–18.

”Tulopolitiikan pitkät jäähyväiset”, teoksessa Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos, (toim. Mikko Niemelä & Juho Saari), Kelan tutkimusosasto, Tampere 2011: 46–68.

(Tapio Bergholm & Paul Jonker-Hoffrén) “Farewell to the communist strike hypothesis? – The diversity of striking in Finland between 1971–1990”, teoksessa Strikes and Social Conflicts. Towards a global history (eds. António Simões do Paço, Raquel Varela, Sjaak van der Velden), International Association Strikes and Social Conflict, online book, Lisbon 2012, pp. 401–413.

„Die Finnischen Gewerkschaften 2012: starke Gewerkschaftsbewegung auf langsamer Talfahrt“, Berlin 2012.

“Decade of Equality – Employment, Pay and Gender in Finland in the 1970s, Social Movements in the Nordic Countries Since 1900”, Moving the Social - Journal of Social History and the History of Social Movements 48/2012, 73–88.

(Tapio Bergholm & Andreas Bieler) “Globalization and the erosion of the Nordic model: A Swedish – Finnish comparison”. European Journal of Industrial Relations January 2013: 55–70.

“Decline of civil servant privilege – New look at the development of Finnish social policy”, in Multi-layered Historicity of the Present. Approaches to social science history, (eds. Heidi Haggrén, Johanna Raunio-Niemi & Jussi Vauhkonen), Publications of the Department of Political and Economic Studies 8 (2013) Political History, Helsinki 2013, 313–325.

“The Making of the Finnish Automobile Society. Comparative, Social and Economic Perspectives”, Tekniikan Waiheita 3/2013. (English-language issue dedicated to Road Transport History), 38–48.

Takaisin