Tillbaka

Ulla-Maija Forsberg

Ulla-Maija Forsberg (f. Kulonen)
2.8.1960, Helsingfors

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1983, filosofie kandidat 1984, filosofie licentiat 1986 och filosofie doktor 1989 (finsk-ugrisk språkforskning), Helsingfors universitet

Professor i finsk-ugrisk språkforskning 1998-, Helsingfors universitet
Prorektor 2010–2013, Helsingfors universitet
Dekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Forskare/specialforskare 1989–1998, Forskningscentralen för de inhemska språken
Forskningsassistent 1984–1989, Finlands Akademi

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: historisk och jämförande lingvistik, etymologi, lexikologi, lexikografi, syntax, ob-ugriska språk, ungerska

Viktigaste publikationer (monografier och ordböcker)
The Passive in Ob-Ugrian (doktorsavhandling, 1989)
Suomen sanojen alkuperä; etymologinen sanakirja 1–3 (1992/1995/2000, huvudred.)
Johdatus unkarin kielen historiaan (1993)
Johdatus saamentutkimukseen (red. & Juha Pentikäinen, Irja Seurujärvi-Kari, 1994)
Sanojen alkuperä ja sen selittäminen. Etymologista leksikografiaa (1996)
The Saami: a Cultural Encyclopaedia (red. & Risto Pulkkinen, Irja Seurujärvi-Kari, 2005)
Itämansin kielioppi ja tekstejä (2007)
Fonesteemit ja sananmuodostus (2010)
Suomi-unkari -sanakirja (huvudred. & Magdolna Kovács, utkommer år 2015)

Priser och utmärkelser
Statens pris för informationsspridning 2006
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2009
Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 2013

Bild: Ari Aalto
Text: Ulla-Maija Forsberg (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

De ob-ugriska språken

Flera av finskans släktspråk är allvarligt utrotningshotade. Bland dessa ingår också de ob-ugriska språken chantiska (tidigare ostjakiska) och mansiska (tidigare voguliska) som bägge talas i Sibirien. Flera av de dialekter som finska och ungerska språkforskare tecknade upp för hundra år sedan har redan dött ut.

I gammalt material – mytiska berättelser, hjältesagor samt sånger och dramer från jaktfester – blir de centrala elementen i ursprungsfolkens världsbild synliga på ett fascinerande sätt. Som texter utgör materialet också en intressant källa med tanke på forskning både i ordförråd och grammatik.

I min doktorsavhandling behandlade jag de ob-ugriska språkens syntax och gång på gång har jag återvänt till samma material. Jag har skrivit en grammatik över det redan utdöda östmansiska språket. Jag har också redigerat en kritisk edition av M.A. Castréns, grammatik över sydchantiska. Den kommer att ges ut inom kort. Även sydchantiskan har dött ut efter Castréns fältarbete.

Fältarbete görs dock fortfarande och mängden av material ökar hela tiden. Allt material har samlats på webben och är nu öppet tillgängligt tack vare projektet Ob-BABEL (Better Analysis on Basis of Endangered Languages) som har utförts som en del av programmet EUROCORES.

M.A. Castréns 200-årsutställning i Arppeanum vid Helsingfors universitetsmuseum i december 2013. Bild: Ulla-Maija Forsberg

 

Tillbaka