Tillbaka

Rosa Liksom

Rosa Liksom (Anni Ylävaara)
7.1.1958, Övertorneå

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1983 (kulturantropologi), Helsingfors universitet
Studier vid Moskvas och Köpenhamns universitet, 1981–1986
Hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet, 2013

Fri konstnär 1991–
Journalist på Radio City och tidningen City (egen programserie, intervjuer), 1989–1993

Under sin studietid arbetade hon som lantbruksavbytare och i en bar, en butik, ett bageri, ett upptagningshem för unga, en loppis i allaktivitetshuset Lepakko och som bastuföreståndare i Christiania. Innan hon började studera arbetade hon som lantbruksavbytare och som butiksbiträde.

Hedersbetygelser
Finlandiapriset (Hytti nro 6, övers. Kupé nr. 6), 2011
Helsingforsmedaljen, 2012
Pro Finlandia-medalj, 2013

Bild: Pekka Mustonen
Text: Heta Muurinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Alla upplevelser av godo för en konstnär

När Rosa Liksom hade kommit så långt i sina studier att hon skulle börja skriva pro gradu-avhandling, hade hon redan hunnit skriva sin första bok. Den var dock ännu inte publicerad.

– Min idé för pro gradu-avhandlingen godkändes inte, vilket avgjorde mitt beslut om att inte ta ut en magisterexamen. Jag tänkte att det går lika bra att klara sig utan en.

Under sin studietid hade Liksom livnärt sig på olika arbeten. Hon fortsatte att göra det efter att ha flyttat till Danmark och medan hon skrev sina tre första böcker. I det nya hemlandet hade hon möjlighet till sex timmars arbetsdagar, vilket underlättade arbetet som konstnär och författare vid sidan om.

– Jag klarar av många olika slags arbeten. Jag har arbetat i en bar, ett bageri och en butik. Jag har också varit lantbruksavbytare. Alla dessa arbeten har varit till hjälp i mitt arbete som författare.

Efter att Liksom återvände från Danmark till Finland arbetade hon på Radio City, där hon gjorde egna radioprogram. Hon hade också en egen spalt i tidningen City.

Efter sin fjärde bok insåg Liksom att hon kunde livnära sig på sin konst och blev därmed fri konstnär. Hon har fortsatt på den inslagna vägen sedan dess.

Enligt Liksom har hennes studier varit till oerhört stor nytta under den långa karriären som konstnär.

– Jag har fått en omfattande grundutbildning. Jag kan söka fram information och har en god förståelse av det jag läser. Jag läser till exempel mycket doktorsavhandlingar och kan plocka ut det väsentliga innehållet i dem, vilket troligen vore svårt utan en akademisk utbildning.

Utomlands får Liksom ofta delta i diskussioner där det inte enbart räcker till med att tala om sitt eget arbete.

– Man klarar sig inte i sådana situationer utan en omfattande allmänbildning. Man måste ha något eget att komma med.

Bild: Pekka Mustonen

 

Tillbaka